NCC först i Norden med jämställda byggbodar

NCC har utvecklat Nordens första personalbod där alla byggnadsarbetare kan byta om i samma byggbod oavsett kön, religion, sexuell läggning eller etnicitet. 

Den nya typen av unisexbod har omklädningsrum med individuella bås med låsbar dörr. Men båsens väggar går inte ända upp till taket. Därför går det att prata med sina arbetskamrater medan man byter om. Även duschrummen är individuella med dörr.

– Det här är inte någon specialbod. Så här vill vi att personalutrymmena ska se ut på våra byggarbetsplatser, så snart det är möjligt. Alla ska kunna känna sig bekväma och trygga i våra omklädningsrum, säger Christina Lindbäck, hållbarhetschef på NCC.

Dagens byggbodar har klassiska omklädningsrum med bänkar och rader av klädkrokar. Det är en gammal design, skapad för byggarbetsplatser där det bara jobbar män. När kvinnor tar plats i arbetslaget behövs det en extra bod för att ge dem eget omklädningsrum, vilket är ett resurskrävande sätt att lösa problemet.

Det kan även finnas fler anledningar till att man inte känner sig bekväm med att byta om öppet bland sina arbetskamrater. Exempelvis kan etnicitet, religion, sexuell läggning eller ett fysiskt handikapp ge behov av personlig integritet.

– Idag kan det uppstå oacceptabla situationer när en kvinna börjar jobba på en arbetsplats där det bara jobbar män. Hon kan få vänta till sist om hon vill duscha och klä om. En kvinnlig platschef berättade att hon fick klä om på sitt arbetsrum men samtidigt hålla foten mot dörren eftersom den saknade lås, säger Christina Lindbäck.

Syftet med de nya byggbodarna är även att ge stöd för ökad arbetsgemenskap, exempelvis genom att ha en gemensam matsal för alla på byggarbetsplatsen. De jämställda omklädningsrummen innebär att socialt eller professionellt viktiga samtal inom arbetslaget inte behöver avbrytas för att medarbetarna ska gå till olika omklädningsrum.

Ambitionen är även att ha gemensam matsal, ett vilorum/bönerum samt förbättrad ljudmiljö i byggbodarna. En första prototyp till den nya jämställda byggboden har tagits fram i dialog med Ramirent. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christina Lindbäck, hållbarhetschef på NCC
Telefon 070-680 16 74
Anna Trane, Head of Corporate Media relations, NCC
Telefon 070-884 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.