NCC effektiviserar avloppsreningen i Jönköping

Tillsammans med Jönköpings kommun inleder NCC renoveringen av Simsholmens avloppsreningsverk. Därmed får kommuninvånarna en mer energieffektiv anläggning med minskad miljöpåverkan. Ordern är värd 40 MSEK.

- Nu förlänger vi livslängden på avloppsreningsverket och ökar kapaciteten och reningen samtidigt som energibehovet minskar. Jönköpingsborna kommer få en modernare, renare och mer effektiv anläggning när staden växer, säger Per Johansson på NCC Vatten och miljöteknik.

Simsholmen tar varje dygn emot cirka 30 000 kubikmeter avloppsvatten. Mycket av utrustningen i verket är i stort behov av upprustning. Det är både intagsdelen och den biologiska reningen i verket som ska byggas om, medan avloppsflödet ska fortsätta att fungera som vanligt under hela byggtiden.

Projektet genomförs i partnering som är en samarbetsform där projektets nyckelaktörer löser uppdraget tillsammans i öppen dialog och med projektets bästa i fokus. Partnering har visat på goda resultat; tidplanerna blir effektivare, budgeten blir lägre och kvaliteten blir högre vid besiktning. Det är första gången Jönköpings kommun använder sig av denna samarbetsform i ett infrastrukturprojekt.

- Samarbetet har fungerat mycket bra. Med partnering tillvaratas kompetensen hos alla – vår kunskap om verksamheten i kombination med NCC:s specialistkompetens inom vatten- och miljöteknik och långa erfarenhet av byggnation och renovering. Det blir ekonomiskt fördelaktigt och invånarna får mer för avgiften, säger Nicklas Eriksson, enhetschef VA-verk på Jönköpings kommun.

När det uppdaterade avloppsreningsverket står klart hösten 2017 kommer kommuninvånarna uppleva mindre lukt runt verket, som är kommunens största och ligger centralt i Jönköping. Det avloppsvatten som släpps ut i Munksjön kommer vara renare än tidigare och den nya anläggningen kommer dra 30-40 % mindre energi, vilket innebär betydligt minskade driftskostnader. Dessutom medför den nya anläggningen en betydligt bättre och säkrare arbetsmiljö för medarbetarna. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Axelsson, Produktionschef NCC Infraservices East, 070-539 94 19
Per Johansson, NCC Vatten och miljöteknik, 070-088 71 98
Lena Fridholm, Communication officer, Communication operations Sverige, 070-360 37 16

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se,

NCC:s bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.