NCC byggstartar kvarteret Juristen i Halmstad

NCC har fått i uppdrag att genomföra om- och tillbyggnad av kvarteret Juristen som omfattar fastigheter på Kungsgatan 24 A och B, Skansgatan 6 – 12c, Fredsgatan 9 och 11 i Halmstad. NCCs order från kommunala HFAB är värd ca 100 MSEK.

Uppdraget omfattar förnyelse och underhåll av befintliga lägenheter samt nyproduktion av 48 lägenheter. Fastigheten består idag av tre huskroppar med 124 lägenheter, 15 lokaler samt 86 p-platser i garage. Husen kommer att byggas samman och 22 nya lägenheter skapas i dessa 2 tillbyggnader och outnyttjat vindsutrymme kommer att byggas om till 26 bostäder. De befintliga lägenheterna, byggda under 1950-talet, kommer bland annat att stamrenoveras, fönsterbyte uförs och vissa balkonger glasas in. Säkerhetsdörrar sätts in och självdragsventilationen byts ut mot mekanisk frånluft med värmeåtervinning.

- Utmaningen blir att renovera lägenheterna efter ett rullande schema parallellt som det pågår nyproduktion samt ombyggnad av vindarna. Detta kräver mycket noggrann planering och styrning eftersom det finns både boende och affärshyresgäster i huset som vi skall minimera störningen för under hela projektet, säger David Fritzson Bratt, affärschef på NCC.

Projektet är upphandlat som ett partneringprojekt, där fokus ligger på en öppen och nära dialog mellan de inblandade parterna för att därigenom optimera planering och produktion. Slutbesiktning av renoveringen och tillbyggnaden sker till sommaren 2017 och slutlig inflyttning till de nya lägenheterna i början på 2018.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Fritzson Bratt, affärschef NCC Building, 070-261 85 05
Jenny Johnsson, kommunikationsansvarig Syd, NCC AB, 070-589 67 59

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning exklusive Bonava på 53 Mdr SEK och 16 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.