NCC bygger för palliativ vård i Västerås

NCC har fått i uppdrag av Landstinget Västmanland att bygga en helt ny vårdbyggnad för palliativ vård, vård i livets slutskede, på Landstingets sjuhusområde i Västerås. Orden är värd 45 MSEK. 

– Den befintliga byggnaden är gammal och klarar inte dagens krav på bland annat energihushållning och arbetsmiljö. Det bästa alternativet för att få en bra vårdmiljö och goda arbetsförhållanden är att ersätta den med en ny modern byggnad anpassad för palliativ verksamhet. Den nya byggnaden blir energieffektiv med exempelvis solceller på taket, säger fastighetslandstingsrådet Andreas Porswald (MP).

Uppdraget omfattar nyproduktion av en 1-plans vårdbyggnad om cirka 1 500 kvadratmeter på området Sundiska Vreten. Förutom 15 vårdrum kommer byggnaden innehålla dagrum, uppehållsrum, förråd, personalrum och matsal.

Byggnaden förses med bergvärme, solcellspaneler, god isolering och treglasfönster med lågt u-värde. Solcellsanläggningen kommer till större delen av en årscykel att tillgodose fastigheten med driftsel. Ventilation är placerad på vinden och fasaden får träpanel samt stenskivor för att skapa trivsel. Med de ställda kraven från Landstinget kommer byggnaden att ha låga energiförbrukningsvärden och vara gångbar under lång tid.

– Stort fokus ligger på att ge de boende en sista tid i en skön, vacker hemmamiljö. Extra kraft läggs på en fridfull utomhusmiljö med blommor och rabatter, trevliga miljöer med sittgrupper, pergolas, många träd och buskar, behaglig belysning och fin utsmyckning, säger Joakim Riström, projektchef på NCC Building Västmanland/Södermanland.  

Markarbetena har påbörjats. Vårdbyggnaden beräknas stå klar i augusti 2017.

I uppdraget ingår även rivning av hus 47 på Västerås sjukhus med en total yta på cirka 1 000 kvadratmeter. Rivning har påbörjats och ska vara klar i juni 2016.

Affären orderregistreras i andra kvartalet 2016 i affärsområdet NCC Building Sweden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Porsvald, fastighetslandstingsråd, Västmanlands Landsting
Telefon 021-17 45 35
Joakim Riström, projektchef på NCC Building Västmanland/Södermanland
Telefon 070-088 84 19
Linda Sällström, kommunikationsansvarig Mälardalen NCC AB
Telefon 08-585 518 70

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.