Ny trafikplats till växande företagsområde i Skövde

Skövdes näringsliv växer. Nu bygger NCC en trafikplats vid väg 26 till Norra Ryds företagsområde. Den ökar tillgängligheten till området som byggs ut för fler verksamheter och där NCC även anlägger vägar, vatten och avlopp. Skövde kommun är uppdragsgivare. Ordern är värd 87 MSEK.   

– Skövde växer och har snart 60 000 invånare. Vi bygger fler bostäder, vägar och skolor. Därför vill även fler företag etablera sig här, och det ska vi också underlätta. Flera verksamheter har redan visat intresse för Norra Ryd, säger Stig Johansson, projektledare, Skövde kommun.

Idag finns några få företag i Norra Ryd men nu blir området nästan fyra gånger större. Totalt förbereds 200 000 kvadratmeter mark för industri och handelsbyggnader. NCC anlägger alla nya gator samt vatten och avlopp i området.

För att öka tillgängligheten bygger NCC av- och påfartsramper till väg 26 vid Norra Ryd samt en bro över vägen. Bron ska binda området med andra sidan vägen där fler etapper av utbyggnaden planeras. Under byggtiden begränsas framkomligheten på väg 26.

– Vi påbörjar vägarbetena i februari. En kilometer av väg 26 får då ett körfält i vardera riktningen och sänkt hastighet. När vi är klara blir det lätt att ta sig till Norra Ryd och de nya verksamheterna, säger NCC:s projektchef Tobias Häggholm.

NCC:s arbete startar i mitten av februari 2017 och avslutas sommaren 2018.

NCC använder Grönt byggande på byggarbetsplatsen. Den får därmed energieffektiva byggbodar och belysning, samt miljömärkt el och miljöanpassade fordon.

Fler trafikprojekt i Skövde

NCC deltar i flera stora projekt för Skövde kommun: NCC bygger ett nytt parkeringshus i sju våningar vid Skövde Resecentrum med 530 nya p-platser. NCC bygger även en ny terminal för stadsbussarna och vid den även cykelparkeringar och ett cykelgarage.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tobias Häggholm, projektchef, NCC Infraservices, Sverige
Telefon 070-274 88 92
Lena Fridholm, kommunikationsansvarig NCC Öst, Sverige
Telefon 070-360 37 16

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank


Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.