NCC förnyar miljonprogrammet i Fittja

NCC ska tillsammans med Botkyrkabyggen renovera miljonprogrammet i Fittja, söder om Stockholm. Området ska förnyas utifrån de boendes behov av en attraktiv och trygg boendemiljö. Ramavtalet löper sex till åtta år och värderas till cirka en miljard SEK.

Allmännyttan står inför en stor renoveringsutmaning där hundratusentals lägenheter behöver renoveras över hela landet. NCC:s strategiska ramavtal med Botkyrkabyggen omfattar upprustning av ett område med 1 300 lägenheter i Fittja, Botkyrka kommun.

En nyckelfråga i samband med renoveringar är att väga åtgärderna mot effekten på hyran för de som redan bor i området.

– NCC arbetar med ett koncept som heter Hållbar renovering. Det betyder att vi jobbar med delaktighet för att skapa socialt och miljömässigt hållbara boendemiljöer med stor hänsyn till de ekonomiska ramarna för de som bor i området, säger Henrik Landelius, chef för NCC Building i Sverige.

För Fittjas del handlar det om att utveckla hela bostadsområdet och inte bara en renovering av husen.

– Vi ska bevara och återskapa det som var bra när området byggdes. Att till exempel ta tillvara på bra material och renovera kök är bättre för både miljön och plånboken. Vi ska också göra ytorna mellan husen attraktivare och tryggare, säger Henrik Landelius.

Samarbetet med Botkyrkabyggen sker i så kallad strategisk partnering, en långsiktig samverkansform, där de deltagande företagen genomför uppdraget i nära samarbete med projektets bästa i fokus.

– Att kunna ta erfarenheter från ett projekt vidare direkt till nästa, med samma entreprenör och ibland exakt samma personal, är ovärderligt. Vi kommer att öka kapaciteten och få möjlighet till en effektivisering, säger Ulf Nyqvist, VD på AB Botkyrkabyggen.

För NCC är avtalet med Botkyrkabyggen strategiskt viktigt då NCC har en uttalad ambition att växa inom renovering av miljonprogrammet. Det första uppdraget för Botkyrkabyggen omfattar renovering av två bostadshus och ett ordervärde på cirka 100 MSEK som orderregistreras i det fjärde kvartalet i NCC Building.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Elmgren, affärschef, NCC Building Sweden 072 550 07 40

Ulf Nyqvist, VD, Botkyrkabyggen 08 530 693 00

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC 0708 84 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 maj, kl. 07:30.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.