NCC bygger hållbar infrastruktur för ny stadsdel

NCC har fått i uppdrag av Norrtälje kommun att i strategisk samverkan utveckla infrastrukturen i den nya stadsdelen Norrtälje Hamn. Det beräknade ordervärdet uppgår till 450 miljoner kronor och uppdraget kommer att utföras i etapper fram till år 2022. 

NCC:s uppdrag är att skapa hållbara lösningar för områdets infrastruktur i form av vatten- och avloppsnät, gator, cykelstråk, strandpromenad och parker. Dessutom byggs en ny hamnpir och dagvattendammar anläggs för att ta hand om och rena dagvattnet i stadsdelen. Efterbehandling av mark i den tidigare industrihamnen utgör också en betydande del av uppdraget.

– Vårt mål är att skapa en ny attraktiv stadsdel och för detta krävs långsiktiga relationer. Strategisk samverkan ger oss bra förutsättningar att växa ansvarsfullt och med dialog och flexibilitet, säger Roger Gustafsson, projektledare för Norrtälje Hamn i Norrtälje kommun.

Norrtälje Hamn blir en helt ny central stadsdel som innebär en förlängning och fördubbling av Norrtäljes stadskärna med ytor för bostäder, handel, rekreation och service. En viktig del i utvecklingen av den nya stadsdelen blir att kombinera den gamla stadskärnans identitet med en modern tolkning av Norrtälje.

– Vi är glada för förtroendet från Norrtälje kommun. NCC har en lång och bred erfarenhet av infrastrukturprojekt av det här slaget och när vi får möjlighet att samarbeta långsiktigt tillsammans med kommunen kan vi erbjuda ett helhetsåtagande som blir både mer effektivt och ger högre kvalitet i genomförandet, säger Svante Hagman, affärsområdeschef för NCC Infrastructure.

Projektet genomförs i partnering som är en samarbetsform där projektets nyckelaktörer löser uppdraget tillsammans i öppen dialog och med projektets bästa i fokus.

Orderregistrering sker i etapper efter beställning av Norrtälje kommun. NCC börjar med projektering i maj och byggstart sker augusti 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Patrik Nilsson, affärschef, NCC Construction Sweden 070-376 27 00
Roger Gustafsson, projektledare Norrtälje Hamn, Norrtälje kommun 070-370 34 85
Anna Trane, Head of Media Relations, NCC 070-884 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00 eller press@ncc.se

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 april 2016, kl.08.00. Samtliga NCC:s pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2015 en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda.