NCC lägger 360 000 ton asfalt i norra Sverige

NCC har tecknat 22 avtal med Trafikverket för beläggningsarbeten i stora delar av norra Sverige. Projektens totala ordervärde beräknas till cirka 540 MSEK.

Genrebild: Pierre Larsson, NCC

De 22 projekten omfattar beläggningsarbeten av olika slag. Sammanlagt ska 360 000 ton asfalt läggas vid projekten, som är belägna mellan Gävle och Kiruna, framför allt i Norrbotten och Västerbotten.

Trafikverket ställer höga miljökrav. Till exempel kräver man i vissa projekt att miljöarbetet redovisas med hjälp av miljövarudeklarationer (EPD), vilket NCC har för cirka 85 procent av sina asfaltverk i Sverige. En EPD kopplad till ett specifikt asfaltverk gör det möjligt för kunden att göra en skarpare miljö- och klimatkalkyl. 

– Det är väldigt positivt att Trafikverket fortsätter att lägga vikt på miljöaspekter i upphandlingen av asfaltskontrakt. Vi ser fram emot att fortsätta vårt goda samarbete med Trafikverket i norra Sverige, och fortsätta förbättra vägarna i regionen, säger Grete Aspelund, affärsområdeschef, NCC Industry.

Asfaltmassorna produceras i lokala asfaltverk så nära arbetsområdet som möjligt. I många av projekten kompletteras de lokala verken med mobila asfaltsfabriker, vilket är en förutsättning för att kunna arbeta över stora områden i norra Sverige.

NCC har även tidigare samarbetat med Trafikverket kring beläggningsarbeten i Norra Sverige, vilket tidigare kommunicerats bland annat i ett pressmeddelande 2022-03-07.

Sammanlagt har affärerna ett beräknat värde till 540 MSEK som orderregistreras löpande under 2023 och 2024 i affärsområde NCC Industry.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Salenrud, marknad- och försäljningschef NCC Industry, henrik.salenrud@ncc.se
Amelie Winberg, presschef NCC Sverige, amelie.winberg@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2022 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 12 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.