NCC bygger två skolor för 1 500 elever i Nacka

NCC ska tillsammans med Nacka kommun bygga Boo Gårds skola och Sigfridsborgsskolan med plats för sammanlagt 1 500 elever. Projekten ingår i det strategiska partneringsamarbete som omfattar att utveckla förskolor, skolor och idrottshallar i kommunen. Ordervärdet uppgår till cirka 520 MSEK.

– Nacka är en växande kommun och behovet av nya skolplatser ökar hela tiden. Genom att samverka med NCC över en längre tid drar vi nytta av tidigare erfarenheter och kan möta behovet av fler hållbara skolor för barn och pedagoger i kommunen, säger Åsa Lundmark, biträdande enhetschef, Nacka kommun.

Boo Gårds skola byggs i tre plan med plats för cirka 800 elever från förskoleklass till årskurs 9. Skolan utökar sin verksamhet för högstadieelever och fokus är att integrera högstadiet på ett bra sätt vid utformning av både inom- och utomhusmiljöer.

Sigfridsborgsskolan i Älta får plats för cirka 700 elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan får en klassisk utformning med klassrum, grupprum och torg fördelade på två plan. Trapporna utformas som stora läktartrappor för att både fungera som trappa och som plats för samlingar.

Miljön är i fokus vid båda skolbyggnaderna för att ge eleverna ett sunt inomhusklimat med bra ventilation, medvetna materialval och låg energianvändning med bergvärme, frikyla och solcellsanläggning på taket. Även utemiljöerna utformas med bra materialval och delas in i olika zoner för olika åldersgrupper.

Båda skolorna byggs på befintliga tomter där skolorna redan står idag. Boo Gårds skola kommer delvis att rivas innan den nya skolan är klar och eleverna flyttas till provisoriska lokaler. På Sigfridsborgsskolan kan verksamheten fortsätta i den befintliga skolan under hela byggtiden och rivs först när den nya skolan står klar.

– Vi fortsätter att utveckla framtidens hållbara skolbyggnader i Nacka. Genom vårt långsiktiga och nära samarbete i strategisk partnering tar vi med oss lärdomar mellan projekten och hittar de bästa lösningarna för kvalitet, byggtid och kostnad över tid, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sverige.  

Vid Boo Gårds skola startar arbetet sommaren 2019 och vid Sigfridsborgsskolan har markarbetena påbörjats. De nya skolorna ska stå klara till höstterminen 2021.

Affären för Boo Gårds skola uppgår till 273 MSEK och registreras i första kvartalet 2019. Sigfridsborgsskolan uppgår till 250 MSEK och registrerades i fjärde kvartalet 2018. Båda registreras i affärsområdet NCC Building Sweden.

Samverkansavtalet mellan NCC och Nacka kommun inleddes 2015 och löper över sex år, med möjlighet till en förlängning med tre år. Avtalet har ett möjligt ordervärde på två miljarder kronor och orderregistrering sker i takt med att projekten upphandlas. Totalt inom samarbetet har cirka 900 MSEK orderregistrerats sen 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Åqvist, biträdande projektchef NCC Building Sverige, 076 521 52 78
Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC, 0708 84 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.