NCC tar hand om 174 mil väg i norra Sverige

NCC fortsätter att ansvara för underhåll och trafiksäkerhet på det statliga vägnätet i Kalix i Norrbottens län och Bräcke i Jämtlands län i ytterligare fyra års tid. Avtalen med Trafikverket är värda totalt 149 MSEK.

– Det känns jättekul att få förnyat förtroende att hålla vägarna i bra och trafiksäkert skick i Kalix. Vi har gjort det nu i sex år och har bra kunskap om vägnätet i trakten, säger Mattias Broström, produktionschef på NCC Infraservice Nord.

Även i Bräcke får NCC förnyat förtroende på fyra år, efter att ha skött vägunderhållet i sex års tid. Uppdragen drivs som totalentreprenader där NCC har ett funktionellt ansvar i nära samarbete med kunden Trafikverket.

– Den här typen av långa kontrakt, när vi sköter och underhåller Trafikverkets infrastruktur, är en viktig del av vår verksamhet i Norrland. De här två kontrakten bekräftar NCC:s konkurrenskraft på marknaden för vägunderhåll.  De ger oss också möjligheten att stärka vår lokala affärsverksamhet i både Norrbottens och Jämtlands län, säger Stefan Bäcklund, avdelningschef på NCC Infra Service Nord.

Uppdragen omfattar bland annat snöröjning och annat vinterunderhåll, underhåll av grusvägar och kontinuerlig tillsyn av vägnätet. För Kalix handlar det om 830 kilometer väg, varav 224 kilometer grusväg. Ordervärdet är 64 MSEK. För kontraktet i Bräcke är ordervärdet 85 MSEK och omfattningen 908 kilometer varav 348 kilometer grusväg .

 NCC ska med både förebyggande och akuta åtgärder se till att vägnätet är trafiksäkert för alla trafikanter. Båda kontrakten är på fyra år med option på ytterligare två års vägunderhåll.

Affärerna orderregistrerades i tredje kvartalet 2016 i affärsområdet Infrastructure.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mattias Broström, produktionschef för Kalix, NCC Infra Service SE North
Telefon 072-535 46 56
Per Sjöblom, produktionschef för Bräcke, NCC Infra Service SE North
Telefon 070-371 13 75
Stefan Bäcklund, avdelningschef, NCC Infra Service SE North
Telefon 070-602 74 91
Anni Axelsson, Kommunikationsansvarig NCC North
Telefon 070-205 32 87

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.