NCC energieffektiviserar 211 hyresrätter i Växjö

Nu inleds andra etappen av renoveringen av Araby-området i Växjö, där NCC tar sig an de resterande 211 lägenheterna. Hyresgästerna får fräscha och moderna bostäder, samtidigt som energianvändningen i husen halveras. Växjöbostäders order är värd cirka 189 MSEK.

Kvarteret Alabastern har drygt 300 hyresrätter i Växjös största miljonprogramområde, Araby, som byggdes i slutet av 1960-talet. NCC har sedan 2015 renoverat 90 av lägenheterna och de sista hyresgästerna i den första etappen flyttar in i april i år, i enlighet med tidplanen.

Nu har NCC fått förtroendet att renovera resterande 211 lägenheter, ett  uppdrag som fanns med som option i den tidigare upphandlingen. Den andra etappen inleddes i förra veckan och projektet avslutas i början av 2019. Som en del av projektet ska även den yttre miljön förbättras med belysning och gångstråk för att öka trygghet och trivsel i området. 

- En så här omfattande renovering innehåller alltid en viss del överraskningar. Genom ett öppet och förtroendefullt samarbete har vi tillsammans kunnat hitta bra lösningar, säger Carina Herbertsson, projektchef på Växjöbostäder. Allt har fungerat bra och vi tar nu med oss erfarenheterna och fortsätter samarbetet i partnering även under den andra etappen.

Energieffektivisering är ett av de viktiga målen med renoveringen och därmed en mycket viktig del i Växjöbostäders ständigt pågående arbete med att minska miljöpåverkan. Projektet ingår som en del i READY, ett EU-finansierat program där Växjö som enda svenska kommun deltar.  EU-programmet syftar till att testa innovativa lösningar och renovera på ett sätt som minskar energiförbrukningen till minst hälften.

- Det är intressant att vara med i en renovering som ligger så i framkant, säger Niclas Couchér, projektchef på NCC Building. Förutom de energieffektiviseringsåtgärder som vi använder i hela området, kommer vi också att prova nya lösningar i ett testhus. Där införs t ex solfångare för att generera el och värme, värmeåtervinning från avloppsvatten och it-lösningar för att visualisera el- och vattenförbrukning för hyresgästerna.

Energianvändningen beräknas efter renoveringen minska till 75 kilowattimmar per kvadratmeter i hela området, jämfört med dagens cirka 150 kWh per kvm och år. I testhuset är målet att nå så lågt som 36 kWh per kvm och år. Halveringen uppnås genom att NCC tilläggsisolerar takbjälklagen, sätter in energieffektiva fönster, byter ut dagens tunna väggar innanför balkongen mot mer välisolerade, samt ersätter ventilationen med energieffektiva värmeåtervinnande FTX-aggregat.

Under renoveringen flyttar de boende till tillfälliga bostäder under cirka elva veckor. Det beror på att NCC byter ut samtliga kök och badrum, liksom alla elledningar, vatten- och avloppsrör i lägenheterna, som också får säkerhetsdörrar samt nya golv och ytskikt invändigt

Niclas Couchér, projektchef NCC Building, telefon 070-658 04 54

Lena Fridholm, Communication officer, Communication operations Sverige, 070-360 37 16
NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se,
NCC:s bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.