NCC bygger Centralen i Västlänken

NCC har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga Centralen som är en betydande etapp av Västlänken. Uppdraget omfattar en pendeltågsstation under jord samt cirka 2 km tågtunnel. Trafikverket har budgeterat den aktuella etappen till cirka 3 miljarder SEK och ordern bedöms registreras i det tredje kvartalet 2017.

Entreprenaden kommer att utföras under en ny samverkansmodell kallad Early Contractor Involvement, ECI, som innebär att NCC i tätt samarbete med Trafikverket genomför projektering och optimerar kostnaderna för projektet. Orderanmälan görs då riktkostnaden är beslutad, vilket sker i slutet av 2017.

– Vi är mycket positiva till att Trafikverket har valt att handla upp denna entreprenad som en Early Contractor Involvement (ECI). Samverkansformen ger oss möjlighet att integrera våra organisationer och skapa en gemensam förståelse för de utmaningar som ett projekt i den här storleken innebär. Vi har tidigare jobbat i nära samverkan på stora tunnelprojekt, som Citytunneln i Malmö och Citybanan i Stockholm, vilket gett oss värdefull erfarenhet vad gäller hållbara tekniska lösningar och användandet av den senaste teknologin inom anläggningsbyggande., säger Svante Hagman, affärsområdechef NCC Infrastructure.

Uppdraget i sin helhet omfattar en järnvägstunnel från E6:an i öster, en bergtunnel genom skansen Lejonet, en underjordisk pendeltågsstation belägen strax norr om Göteborgs centralstation, samt fortsatt järnvägstunnel västerut fram till Göteborgsoperan, en sträcka på totalt knappt 2 km. Eventuellt kommer även en bro över E6:an att inkluderas i projektet. Västlänken är enormt viktig för ett växande, attraktiv och hållbart Göteborg och Västsverige och kommer att bidra till att utveckla regionen på många sätt.

Affären bedöms registreras efter överenskommen riktkostnad i tredje kvartalet 2017 i affärsområdet NCC Infrastructure. Byggstarten beräknas till 2018 och projektet planeras pågå till 2026.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nils Bjelm,divisionschef,NCC Infrastructure Sweden +46 (0)70 657 69 74
Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC, +46 (0)70 884 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00 eller press@ncc.se

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 maj, kl. 11:00.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.