Bonava offentliggör prospekt

NCC AB:s dotterbolag Bonava AB (publ) har upprättat ett prospekt avseende upptagande till handel av bolagets A-aktier och B-aktier på Nasdaq Stockholm med planerad första handelsdag den 9 juni 2016.

Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på NCC:s hemsida (www.ncc.se), Bonavas hemsida under Investor relations (www.bonava.com) och Handelsbankens hemsida (www.handelsbanken.se/investeringserbjudande).

Finansiell rådgivare i samband med utdelningen och noteringen av Bonava på Nasdaq Stockholm är Handelsbanken Capital Markets. Advokatfirman Cederquist är legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ann-Sofi Danielsson, CFO, Bonava 070 674 07 20

Johan Bergman, Head of Investor Relations, NCC 070 354 80 35

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC 0708 84 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 maj kl 15:00.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.