NCC börjar bygga Anstalten Mariestad

På uppdrag av Specialfastigheter bygger NCC Anstalten Mariestad på mark intill anstalten Rödjan i Mariestad. Projektet övergår nu i produktion, och samtidigt uppskattas NCC:s uppdrag omfatta ytterligare cirka 250 MSEK, utöver den initialt kommunicerade summan 900 MSEK.

Genrebild: NCC

Projektet ingår i NCC:s och Specialfastigheters strategiska ramavtal. Den nya anstalten är en del av Kriminalvårdens satsning på att möta behovet av fler anstaltsplatser. Anstalten Mariestad blir en sluten anstalt och omfattar tre byggnader med 48 boenderum i varje.

– Anstalter är stora projekt där många funktioner av ett samhälle ska rymmas inom ett begränsat område, vilket kräver noggrann planering och avancerad logistik. NCC strävar alltid efter synergier i våra olika uppdrag och tar med oss värdefull erfarenhet från liknande projekt till Anstalten Mariestad, säger Niklas Sparw, affärsområdeschef NCC Building Sweden.

Efter att gemensamt ha planerat och projekterat i nära samarbete med Specialfastigheter och Kriminalvården övergår nu projektet i produktion. Husen beräknas stå färdiga våren 2027.

I andra kvartalet 2024 orderregistrerar projektet nu ytterligare cirka 250 MSEK i affärsområde NCC Building Sweden utöver de 900 MSEK som tidigare kommunicerats via pressmeddelande i september 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Dahlberg, affärschef NCC Building Sweden, daniel.dahlberg@ncc.se  
Amelie Winberg, presschef NCC Sverige, amelie.winberg@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2023 omsatte NCC ca 57 miljarder SEK och hade 12 200 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.