NCC bygger 144 nya anstaltsplatser i Mariestad

NCC ska på uppdrag av Specialfastigheter genomföra inledande arbeten för att bygga nya anstaltsplatser på anstalten Rödjan i Mariestad. Uppdraget sker inom parternas strategiska samverkansavtal och inleds omgående med planering och projektering. Uppdraget har ett uppskattat potentiellt ordervärde om cirka 900 MSEK.


Genrebild: NCC

– Vi utökar vårt samarbete med Specialfastigheter och tar med oss vår breda erfarenhet av de komplexa miljöer och samhällskritiska byggnader som kriminalvården innebär. Genom att samma team samarbetar kring samtliga närliggande anstalter kan vi samordna resurser och ta tillvara erfarenheter, vilket blir mer kostnadseffektivt, ger snabbare uppstart av projekten och bidrar till mer ändamålsenliga lokaler, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sweden.

De nya anstaltsplatserna är en del av Kriminalvårdens satsning på att möta behovet av fler platser och ska uppföras intill den befintliga anstalten Rödjan i Mariestad, som är en öppen anstalt i säkerhetsklass tre. De 144 nya platserna kommer att vara i säkerhetsklass två, det vill säga slutna platser. Byggnationen omfattar bland annat tre bostadshus med 48 platser i vardera hus, entrébyggnad, sysselsättningshus samt teknikbyggnader och infrastruktur.

Projektet genomförs i samverkan mellan NCC och Specialfastigheter och sker inom det strategiska ramavtal som parterna tecknade under 2019. I oktober 2021 påbörjades utredningsfasen och nu inleds nästa fas med planering och projektering samt inledande markarbeten.

Redan nu utför NCC och Specialfastigheter om- och utbyggnationer vid anstalten Rödjan och anstalten Tidaholm för att göra lokalerna mer ändamålsenliga med fler platser. Lokalerna kommer även att få lägre energiförbrukning och bättre driftsekonomi. Samtliga projekt inom ramavtalet kommer pågå under 2020-talet. Efter färdigställande har det totalt skapats cirka 450 nya anstaltsplatser.

Uppdraget har ett uppskattat totalt ordervärde om cirka 900 MSEK och kommer att orderregistreras löpande i NCC Building Sweden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Amelie Winberg, presschef NCC, 0702-21 13 72, amelie.winberg@ncc.se
Daniel Dahlberg, affärschef NCC Building Sweden, daniel.dahlberg@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s mediebank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2021 omsatte NCC 53 miljarder SEK och hade 13 000 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.