NCC bygger nytt P-hus i Örebro

NCC och Region Örebro ska i samverkan bygga ett nytt parkeringsgarage med över 800 platser samt en ny godsmottagning vid Universitetssjukhuset i Örebro. Ordern är värd närmare 250 MSEK.

– Behovet av fler parkeringsplatser har ökat i takt med att vi nu bygger ut specialistvården vid Universitetssjukhuset. Det är positivt att vi tillsammans med NCC nu kan påbörja planerings- och projekteringsfasen av ett nytt parkeringsgarage som ska förbättra tillgängligheten till sjukhuset, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson, regionstyrelsens ordförande.

Parkeringshuset får cirka 825 platser som kan nyttjas av både personal och besökande till sjukhuset. Platserna fördelas på fem öppna våningsplan ovan jord där det översta våningsplanet blir en takparkering och där även en solcellsanläggning planeras. Bottenplan och underliggande källarplan får lokaler för ny godsmottagning och nya skyddsrum.

– Vi är glada över att få fortsätta samarbetet med Region Örebro med fler uppdrag i anslutning till sjukhuset. Vår ambition blir att skapa ett öppet och tryggt parkeringshus med en attraktiv arkitektonisk utformning, säger Henrik Landelius, chef NCC Building Sweden.

Projektet genomförs i samverkan där den första fasen nu inleds. Under denna kommer detaljerad kalkyl, bygghandlingar och projektering genomföras. Byggstart planeras till halvårsskiftet 2017 och parkeringshuset väntas stå klart vid årsskiftet 2018/2019.

Ordervärdet för projektet förväntas uppgå till omkring 250 MSEK och beräknas orderregistreras under tredje kvartalet 2017.

NCC har sedan tidigare uppdrag till ett ordervärde av 1,5 Mrd i uppförandet av det nya H-huset vid universitetssjukhuset i Örebro. Byggtiden för detta projekt är 2016 till 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Landelius, chef  NCC Building Sweden,  070 326 48 89

Gustav Falkenström, affärschef NCC Building Sweden, 019-17 75 37
Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC, 0708 84 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning exklusive Bonava på 53 Mdr SEK och 16 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.