NCC bygger hyresrätter åt Magnolia Bostad

NCC har fått i uppdrag av Magnolia Bostad att bygga 454 hyresrätter i centrala Uppsala, Senapsfabriken Kvarter 2. Ordervärdet uppgår till 443 MSEK.

– Bostadskvarteret kommer verkligen att bidra till kommunens behov av bostäder i allmänhet och hyresrätter i synnerhet. Ambitionen är även att huset miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver, säger Henrik Landelius, chef för NCC Building Sverige.

I klassificeringen bedöms miljöaspekter såsom energianvändning, energikällor, innemiljö samt material och kemikalier.

NCC startar produktionen av det nya kvarteret i augusti med 454 nya hyresrätterrätter och fem lokaler för handel och service.

Det centralt belägna industriområdet, präglat av industribebyggelse, byter skepnad och ger plats för nya bostäder i ett centralt läge nära till Resecentrum i staden. Det är tonvikt på små lägenheter med tanke på det behov som kommunen just nu har.

De första lägenhetsinnehavarna beräknas kunna flytta in under tredje kvartalet 2018. Ordern registreras i det andra kvartalet 2016 i affärsområdet Building. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Malmfors, affärschef, NCC Building Sverige +46 (0)18-161531, +46 (0)76-7601227

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations +46 708 84 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj, kl. 08:00.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.