NCC når högsta miljöklass för badhus i Eskilstuna

Nya Munktellbadet, som NCC bygger i centrala Eskilstuna, har som första badhus i Sverige certifierats med den högsta miljöklassificeringen Miljöbyggnad Guld. 

Redan från start fanns en hög miljöprofil med som ett krav från kunden Eskilstuna kommunfastighet. Däremot fanns inga framtagna riktlinjer för badhus, något som istället har utvecklats under projekts gång i dialog med Sweden Green Building Council, som gör miljöcertifieringen.

– Det har varit viktigt för oss att Munktellbadet blir ett modernt badhus som håller en hög miljöprofil. I projektet har vi tillsammans arbetat för att ta vara på kunskap inom området och haft ett helhetsperspektiv avseende miljö som gäller både byggnaden och hela badhusets livslängd, säger Roland Larsson, projektledare på Eskilstuna kommunfastighet.

Byggnaden är drygt 10 000 kvadratmeter stor och dimensionerad för 250 000 besökare per år. Stor vikt har lagts vid att badet ska få en så låg energiförbrukning som möjligt vid drift. Driftkostnaden i det nya badhuset kommer att bli lägre per kvadratmeter än i dagens badhus tack vare energibesparande investeringar.

– Vi har använt oss av beprövad teknik och badhuset får de bästa förutsättningarna att spara energi. Byggnaden värms upp med grön el och fjärrvärme från det lokala kraftvärmeverket. På taket finns 191 solceller och belysningen inne i badhuset består av LED-lampor och lågenergilampor, säger Johan Karlsson, projektchef på NCC Building.

I badhuset finns en 50-metersbassäng, två flexibla tränings- och terapibassänger och ett familjebad. Badhuset innehåller även ett gym och en realaxavdelning.

NCC påbörjade bygget av Munktellbadet under vintern 2014 och i slutet av maj är det dags för invigning.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Karlsson, projektchef, NCC Building Västmanland/Sörmland, 016-16 86 40
Roland Larsson, Eskilstuna kommunfastighet, 016-16 75 33
Linda Sällström, Communication officer, Communication operations Sverige, 08-585 518 70

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se,

NCC:s bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.