Låg tillit bland storstadsbor

Tilliten mellan stockholmarna är låg, tre av tio hälsar inte på sina grannar och fyra av tio känner sig otrygga i delar av staden, visar en undersökning som NCC låtit göra. Hur vi kan skapa inkluderande städer och bygga bort barriärerna diskuteras på NCC:s seminarium i Almedalen onsdagen den 6 juli.

Studien om livet i de nordiska huvudstäderna är gjord av analysföretaget United Minds på uppdrag av NCC. Det som framkommer är att klyftorna växer i de nordiska huvudstäderna, något som oroar både fattiga och rika.

Sex av tio storstadbor tycker det är problematiskt att klyftorna ökar – att fattiga områden blir fattigare och rika områden rikare. Tryggheten minskar när uppdelningen mellan rika och fattiga områden ökar. Studien visar ett samhälle där fyra av tio stockholmare idag inte känner sig säkra i vissa delar av staden. När invånarna rör sig i områden kvälls- eller nattetid känner sig hälften säkra i ett välbärgat bostadsområde men bara en av tre i ett område med låginkomsttagare.

– Vårt fokus under Almedalsveckan handlar om hur vi kan bygga ihop Sverige och skapa socialt hållbara städer där invånarna känner sig trygga och har råd att bo kvar. Vi vill under vårt huvudseminarium diskutera hur näringsliv, politik och civilsamhälle gemensamt kan verka för ökad integration och mer inkluderande städer, säger Peter Wågström, koncernchef på NCC.

Den fullständiga undersökningen, som utfördes av United Minds under januari 2016 med totalt 4039 svarande finns presenterad på den interaktiva plattformen theinclusivecity.com där det är möjligt för besökare att ta del av rådatan och själva utforska resultatet för att se hur det skiljer sig mellan olika grupper i samhället.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Wågström, koncernchef NCC, +46 70 527 31 31

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC +46 708 84 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.