Pressmeddelanden

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

NCC byggstartar bostäder och butikslokaler i Oxelösund

NCC ska i samverkan med Kustbostäder bygga ett nytt hus med lokaler för handel och service samt hyreslägenheter i centrala Oxelösund. Entreprenadavtal har tecknats och byggnationen startar i maj. Ordervärdet uppgår till cirka 165 MSEK.

NCC hyr ut Kulma21 i Helsingfors till Wolt

NCC har tecknat hyreskontrakt med teknikföretaget Wolt som flyttar sitt huvudkontor till Kulma21 i Helsingfors. Wolt hyr hela fastigheten och flyttar in när renoveringen är färdig i mitten av 2023.

Inbjudan till presentation av NCC:s delårsrapport för det första kvartalet 2022

NCC:s delårsrapport för det första kvartalet 2022 offentliggörs torsdagen den 28 april 2022. Rapporten kommer att skickas ut och vara tillgänglig på NCC:s webbplats ncc.se/ir omkring kl. 07.10.

NCC bygger fjärrvärmeledning mellan Gävle och Sandviken

NCC har fått i uppdrag av Gävle Energi att bygga en sammanbindande ledning mellan fjärrvärmenäten i Sandviken och Gävle. Projektet beräknas vara klart sommaren 2024 och det sammantagna ordervärdet är cirka 140 MSEK.

NCC bygger Högskolan Dalarnas nya campus i Borlänge

NCC ska på uppdrag av fastighetsägaren Diös bygga om den tidigare fastigheten, Liljanhuset, i Borlänge till en ny högskolebyggnad. Affären är en totalentreprenad i partnering och har ett ordervärde på drygt 400 MSEK.

NCC bygger om länssjukhuset i Trollhättan

NCC har tecknat ytterligare ett avtal med Västfastigheter, uppdraget omfattar del av ombyggnation, operationsenheten för gynekologi på Norra Älvsborgs länssjukhus, NÄL, i Trollhättan. Ordervärdet uppgår till cirka 60 MSEK.

NCC bygger åt danska försvarets fastighetsverk

NCC ska på uppdrag av det danska Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse uppföra en verkstad och en multibyggnad med hållbarhetsfokus på Aalborg Kasern, Jylland. Ordervärdet uppgår till cirka 170 MSEK.

NCC bygger terrasserat hus i Inre hamnen i Norrköping

NCC ska tillsammans med Mannersons Fastighets AB bygga ett nytt bostadshus med terrasslägenheter i Norrköpings nya stadsdel Inre hamnen. Uppdraget är en totalentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 110 MSEK.

NCC bygger 91 nya hyreslägenheter i Västertorp

NCC ska på uppdrag av Stockholmshem bygga 91 hyreslägenheter i Västertorp i södra Stockholm. Affären är en totalentreprenad i samverkan och har ett ordervärde på cirka 180 MSEK.

NCC:s årsstämma 2022

Vid dagens årsstämma i NCC fattade aktieägarna beslut om bland annat fastställande av resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet för styrelse och vd, utdelning samt bemyndigande för styrelsen avseende återköp och överlåtelse av egna aktier av serie B.

NCC bygger pumpstationer i Kristianstad

NCC ska på uppdrag av Kristianstads kommun bygga pumpstationer för inkommande spillvatten till det centrala reningsverket i kommunen. Uppdraget är en utförandeentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 100 MSEK.

NCC bygger Cobot & AMR Hub i Odense

NCC ska på uppdrag av Mobile Industrial Robots och Universal Robots bygga ett nytt huvudkontor till företagen i Odense, Danmark. Byggnaden byggs i trä. Uppdraget är en totalentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 450 MSEK.

NCC säljer logistikprojekt i Göteborg till Barings

NCC säljer logistikprojektet Albatross i Arendal till Barings, för ett överenskommet fastighetsvärde om cirka 530 MSEK.

NCC bygger storskalig elmotorfabrik i Åmål

NCC ska tillsammans med Evolv bygga en ny fabrik för elmotorer åt amerikanska Dana Incorporated. Anläggningen i Åmål blir Europas första storskaliga elmotorfabrik för tunga fordon. Ordervärdet uppgår till cirka 130 MSEK.

NCC säljer armeringsfabrik i Norrköping

NCC säljer Hercules Armering till BE Group. Verksamheten, som är en mindre tillverkande enhet med fabrik i Norrköping, får nu chans att utvecklas och växa.