NCC bygger pumpstationer i Kristianstad

NCC ska på uppdrag av Kristianstads kommun bygga pumpstationer för inkommande spillvatten till det centrala reningsverket i kommunen. Uppdraget är en utförandeentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 100 MSEK.


 Foto: Studio E, Skissbild: WSP

– Det är ett spännande och avancerat projekt och det känns bra att ha med NCC, som har stor erfarenhet av den här typen av uppdrag, säger Susanne Brixland, projektledare på tekniska förvaltningen Kristianstads kommun.

Entreprenaden omfattar nybyggnation av två kompletta pumpstationer som pumpar spillvatten från avloppsledningsnätet in i det reningsverk som är under uppförande. Självfallsledningar till pumpstationerna, tryckledningar till reningsverket, övriga installationer samt ytor runt pumpstationerna ingår i uppdraget, liksom flytt av en befintlig dagvattenledning.

Bygget av de nya pumpstationerna är ett geotekniskt komplicerat projekt, där den kompetens och erfarenhet vi har inom NCC och dotterbolaget Hercules grundläggning kommer väl till pass, säger Christer Stenson, produktionschef NCC Infrastructure.

Eftersom Kristianstads reningsverk ligger på Sveriges lägsta punkt, ett par meter under havsnivå, måste pumpstationerna grundläggas på pålar ner till berg och förankras med bergstag för att inte påverkas av grundvattnet.

NCC är ensamma om att ha egen specialistkompetens inom VA och all kompetens som krävs fram till driftsättning.

Byggstart var i början av mars och projektet beräknas vara färdigt sommaren 2023. Affären uppgår till cirka 100 MSEK och orderregistreras i första kvartalet 2022 i affärsområde NCC Infrastructure.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Stenson, produktionschef NCC Infrastructure, 070-550 45 57, christer.stenson@ncc.se
Ann-Katrin Johansson, kommunikationspartner syd NCC, 076-521 53 43,
ann-katrin.johnsson@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2021 omsatte NCC ca 53 miljarder SEK och hade 13 000 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.