NCC och Mimer byggstartar hyresrätter i Västerås

I kvarteret Älgen ska det byggas ytterligare 64 hyresrätter i Västerås. I fredags togs det första spadtaget där kommunalråd Jesper Brandberg (L), Mimers VD Mikael Källqvist och Jenny Gunnar, produktionschef NCC Building Sverige, hjälptes åt att plantera ett äppelträd – för ett fruktsamt samarbete och ett smakfullt boende för de framtida hyresgästerna.

Kvarteret Älgen byggs bland tallarna i området Skallberget, en stadsdel präglat av hus byggda på 1940-1950-talet med närhet till centrum, idrottsanläggningar och grönområden. De 64 lägenheterna fördelas i två punkthus med sex våningar enligt konceptet NCC Folkboende.

– Byggnadsstilen och miljön på Skallberget har stora värden och är ett uppskattat område. Det är med stor respekt för dessa värden som vi nu bygger nytt i stadsdelen. Jag är övertygad om att de nya bostäderna kommer att passa in i den fina omgivningen av äldre bebyggelse och bli uppskattade av nya och närboende hyresgäster, säger Mikael Källqvist, VD, Bostads AB Mimer.

I Västerås har NCC tillsammans med Mimer nyligen färdigställt kvarteret Klippblocket i området Vetterslund och kvarteret Lindaren i Malmaberg. Nu fortsätter det goda samarbetet med att skapa fler bostäder i kommunen.

– Det är väldigt roligt att vara i gång med kvarteret Älgen och möta behovet med fler bra bostäder i Västerås. Med NCC Folkboende bygger vi hållbart boende som är Svanenmärkt och har låg energiförbrukning. De boende får ljusa trivsamma lägenheter som är yteffektiva och kvadratsmarta. Med den vackra tegelfasaden blir underhållet minimalt, säger Jenny Gunnar, produktionschef NCC Building Sverige. 

Beprövat koncept tar tillvara kompetens och erfarenheter

Att det är ett projekt med NCC Folkboende är något som samtliga i projektet ser fram emot att vara delaktiga i. Det är en beprövad produkt där erfarenheter och lärdomar kan delas och användas på bästa sätt i och med att flera medarbetare byggt bostäder enligt konceptet tidigare, både från Vetterslund och de prisade husen i kvarteret Hake i Köping.

Markarbeten har påbörjats

– Nu schaktar vi för ledningar och dagvattenmagasin. Samtidigt pågår borrpålning i ett av husen och sprängning av berg där den framtida parkeringen ska bli, säger Anton Redeskog, platschef NCC Building Sverige, och fortsätter:

– Pålningen beräknas bli klar i ett av husen under veckan, då börjar schaktningsarbeten för bottenplattan. Samtidigt börjar vi förbereda för förtillverkning av sockelelement och armeringsarbeten.

Under senhösten 2021 beräknas hyresgästerna flytta in i sina nya hem.