Illustration över nya hyresrätter i Lindaren, Västerås.

Svanenmärkta hyreslägenheter i Västerås

I partneringsamarbete med Bostads AB Mimer har vi byggt totalt 184 nya hyreslägenheter i Västerås. De Svanenmärkta bostäderna är uppförda enligt koncepten NCC Design och NCC Folkboende som står för hög kvalitet och trygg produktion.

Bostads AB Mimer ägs av Västerås stad och är det största bostadsföretaget i staden. Företaget äger och förvaltar cirka 11 300 bostäder med plats för över 22 000 hyresgäster. Västerås växer stadigt så behovet av bostäder är stort.

Tre projekt i ett uppdrag

Totalt omfattar uppdraget 184 nya hyreslägenheter i tre olika stadsdelar. Först ut är kvarteret Lindaren i Malmaberg får 44 hyreslägenheter fördelat på två hus med fyra våningar. Bostäderna uppförs enligt NCC Design Quattro som är ett Svanenmärkt koncept med gedigna materialval och byggs på kort tid. I Vetterslund uppförs kvarteret Klippblocket med 82 lägenheter. Lägenheterna byggs enligt NCC Folkboende och fördelas på två punkthus med sju och åtta våningar.

Ett bostadskoncept för snabb tillväxt

NCC Design och NCC Folkboende är koncept som lämpar sig särskilt väl för Mimer som på relativt kort tid kan bygga hus i hög kvalitet i flera stadsdelar. Eftersom byggnationen sker kostnadseffektivt kan fastighetsägaren ansöka om ett statligt investeringsstöd vilket ger cirka 1 000 kronor lägre hyra jämfört med normalpriset i området. Lägenheterna får ytsmarta planlösningar, hög boendekvalitet och en energianvändning långt under byggnorm vilket bidrar till låga drifts- och underhållskostnader.

Lärdomar mellan projekten genom strategisk partnering

Vi genomför projektet i samverkan med Mimer där flera projekt planeras och genomförs samtidigt i strategiskt partnering. Arbetssättet ger synergieffekter mellan projekten och möjliggör en smidigare byggprocess. Först sker utformning, planering, framtagande av systemhandlingar och bygghandlingar samt tar fram riktkostnad för de tre projekten. Därefter tar byggnation vid.