NCC driver mångfald och jämställdhet för bättre konkurrenskraft

Idag firas internationella kvinnodagen och för NCC är frågan om jämställdhet och mångfald viktig för förbättrad konkurrenskraft och ett mer inkluderande samhälle. Om aktieägarna säger ja på stämman i början av april får NCC fem kvinnor i styrelsen av totalt åtta ledamöter. I NCC:s ledningsgrupper var 2017 i snitt 4 av 10 kvinnor. Ser vi däremot till hela bolaget är en klar majoritet av de anställda, 87 procent, män.

– NCC har kommit långt och uppnått jämställdhet i toppen. Samtidigt har vi en lång bit kvar vad gäller mångfald och jämställdhet i hela bolaget och därför arbetar vi med flera olika initiativ. För oss handlar mångfald och jämställdhet om att stärka vår konkurrenskraft, säger Christina Lindbäck, hållbarhetschef på NCC.

NCC:s långsiktiga mål är att de anställda ska spegla samhället. För att nå dit arbetar NCC med en rad initiativ. NCC har genomfört platschefprogram i Sverige enbart för kvinnor. NCC arbetar även med jämställda team där målet är att inget kön i en arbetsgrupp ska utgöra mer än 70 procent.

Camilla Magnusson regionchef på NCC Infra Stockholm samlar idag den 8 mars, kvinnor i produktionen för att diskutera hur det är att vara kvinna och arbeta i byggbranschen.

– Det är viktigt att andelen kvinnor ökar i produktionen, inte minst för att vi ska kunna klara av det rekryteringsbehov vi har i branschen. Vi vill kunna rekrytera de bästa talangerna ur hela befolkningen, säger Camilla Magnusson.

För att sänka trösklarna till naturvetenskap och tekniska yrken engagerar sig NCC i olika aktiviteter för att inspirera fler kvinnor att välja en teknisk bana. NCC är nordisk sponsor för Mattecentrum som hjälper unga med matematik. I samarbete med IGE-day, Introduce a Girl to Engineering, öppnar NCC under en dag upp utvalda arbetsplatser för unga tjejer.

Under 2017 engagerade sig NCC även i PEPP, ett mentorskapsprogram för unga kvinnor som i sin tur är mentorer för tjejer i gymnasiet. NCC:s kvinnliga nätverk Stella, verkar för fler kvinnliga ledare etablerat sedan 1998.

NCC Jobbskola och NCC Nystart  är två initiativ för att hjälpa nyanlända. Jobbskolan i Danmark är ett 26 veckor långt program som syftar till att välkomna flyktingar med asylstatus som har erfarenhet inom byggsektorn in i byggbranschen och underlätta för deras integration. I Danmark startade en ny jobbskola i mars 2017 där 15 flyktingar påbörjade sin utbildning.

I juni 2017 avslutades den första omgången av NCC Nystart, en arbetsmarknadsutbildning som vänder sig till utrikesfödda, arbetssökande ingenjörer. Utbildningen har tagits fram i samarbete med Kunskapsskolan och Arbetsförmedlingen för att möta NCC:s stora rekryteringsbehov samt verka för integration och mångfald.

För att förbättra jämställdheten i branschen tog NCC i oktober 2017 ett initiativ där vi samlade ett stort antal representanter för branschen bland såväl arbetsgivare som arbetstagare för att diskutera lösningar och vägar framåt.

Under våren genomför NCC i Väst en genomgripande insats för ökad mångfald och inkludering med workshops som syftar till att sporra samtal om hur våra beteenden och föreställningar kan uppfattas och påverka andra.

Samtalen tar sin utgångspunkt i olika situationer som till exempel handlar om kön, utländsk bakgrund, språk eller sexuell läggning.

– Vi har tyvärr problem med machokultur och trakasserier i branschen och vi behöver ta vårt ansvar för att få till en förändring, säger Fredrik Johansson, avdelningschef på NCC Building Väst.

Foto: Bild av Camilla Magnusson, regionchef på NCC Infra Stockholm.