Fullbokat när NCC bjuder in unga tjejer för att testa på ingenjörsyrket

Idag besöker ett 60-tal tjejer i åldrarna 14-19 år NCC för att få en bättre bild av ingenjörsyrket. Initiativet är en del av Introduce a Girl to Engineering day, IGE-day, där kvinnliga ingenjörer och ingenjörsstudenter arbetar för att öka intresset för teknik och ingenjörskap bland unga tjejer. NCC är delaktiga för tredje året i rad genom sitt kvinnliga nätverk Stella.

– NCC behöver bli bättre på att uppmuntra kvinnor att välja byggbranschen och ingenjörsyrket. Genom att delta i IGE-day vill vi öka intresset för yrket och branschen och sänka onödiga trösklar. Det handlar också om att bredda vår rekryteringsbas för att klara vår framtida kompetensförsörjning, säger My Kiiman-Håll, ansvarig för Employer Branding inom NCC och medlem i nätverket Stella.

Byggbranschen har länge varit mansdominerad och är det fortfarande, endast 8 procent av branschen utgörs av kvinnor. NCC är en av branschens mer jämställda bolag, 12 procent är kvinnor och antalet kvinnliga chefer på NCC i Sverige är 18 procent medan siffran för branschen är 10 procent.

– Ingenjörsyrket är oerhört roligt, intressant och varierande och den bilden vill jag förmedla till tjejerna som besöker oss idag. Vi vill också visa att byggbranschen är mer än en byggarbetsplats och att det finns många olika sorters roller, uppgifter och utmaningar som passar alla säger Hanna Hagenbjörk, arbetsledare och ingenjör på NCC Building.

Under IGE-day är NCC värd för tre träffar i landet. I Göteborg får deltagarna besöka bygget av Mölndals nya galleria, i Lund besöks bygget av nya Tingsrätten och i Stockholm hålls träffen på bygget av nya Myrsjöskolan i Nacka. Under en halvdag får tjejerna träffa kvinnliga ingenjörer som berättar om hur det är att vara ingenjör på ett byggbolag, delta i olika workshops, rundtur på byggarbetsplatserna samt pröva på digitala arbetsredskap som NCC arbetar med, t ex VR-glasögon.