Klimatsmart bergmaskin ger bättre arbetsmiljö på deletapp Korsvägen

Stora miljövinster med eldriven skrotningsmaskin.

Bygg- och transportbranschen står för en stor del av fossilutsläppen. Det är något som NCC tar på största allvar. Det ena innovativa initiativet efter det andra tas fram för att på reducera vårt klimatfotavtryck.

Ett sådant initiativ är den eldrivna skrotningsmaskin som används när man driver tunnlar, det vill säga den river loss löst berg från tunneltaket efter sprängning. En elhybrid ger bättre arbetsmiljö för de som arbetar i tunneln genom att den inte släpper ut några avgaser, samt att den arbetar tyst och bullret blir mindre. Dessutom minskas klimatpåverkan med minskade mängder avgaser. Fordonet är en del på väg mot ett samhälle med fossilfria transporter.

Skrotningsmaskinen är framtagen av NCC på initiativ från Göran Ajling, blockchef för bergtunnlar vid Västlänkens deletapp Korsvägen. Grävaren togs fram för, och användes första gången i, järnvägsprojektet Strängnäs–Härad där Göran Ajling var platschef.

Detta är den första eldrivna varianten av den här typen av maskin för tunnelarbete. Fordonet är en ”vanlig” dieseldriven Volvogrävare på vilken man har kopplat på en elmotor. Vid användning så körs grävaren in i tunneln med hjälp av en dieselmotor, då elmotorn inte kan användas för transport. Väl inne i tunneln stängs dieselmotorn av och istället kopplas elmotorn in.

- Att driva tunnlar är ett arbete med ganska tuffa förhållanden för medarbetarna. Det är mörkt, bullrigt och många maskiner på plats som avger avgaser. Allt vi kan göra för att förbättra arbetsmiljön och minska klimatpåverkan är bra initiativ, säger Göran Ajling.