Hållbart hela veckan!

Hela veckan, 21 till 25 november, blir en vecka med fokus på hållbarhetsfrågor vid NCC:s Göteborgskontor.

På programmet står allt från morgongympa och möjligheten att rusta den egna cykeln inför vintern till seminarier kring bland annat NCC:s nya hållbarhetsramverk, hållbar stadsutveckling, biologisk mångfald, arbetsmiljöfrågor och jämställdhet. Det ges även möjlighet att följa med på studiebesök till ett asfaltsverk och en återvinningsanläggning

- Syftet med veckan är att öka kunskapen och engagemanget hos medarbetarna kring hållbarhetsfrågorna, främst ur ett socialt och miljömässigt perspektiv. Målsättningen är att alla ska få kunskap och förståelse för hur vi på NCC jobbar med hållbarhet och att alla faktiskt kan bidra i sitt dagliga arbete, säger Christina Lindbäck, NCC:s hållbarhetschef.

Under hela veckan hålls ett flertal seminarier dagligen och de som inte har möjlighet att delta på plats kan koppla upp sig och lyssna till de olika föredragen via datorn eller annan mobil enhet.