Hållbarhetsramverk

NCC’s hållbarhetsarbete är baserat på ett ramverk vars målsättning är att öka värdet för våra aktieägare och kunder - samtidigt som vi minskar påverkan på samhället och vår omgivning.

1771-0417 NCCs Sustainabilityframework_Sv_med texter
Christina_Lindback_NCC34845
Christina Lindbäck

Hållbarhetschef, NCC Group