Hållbarhetsramverk

NCC’s hållbarhetsarbete är baserat på ett ramverk vars målsättning är att öka värdet för våra aktieägare och kunder - samtidigt som vi minskar påverkan på samhället och vår omgivning.

1771-0417 NCCs Sustainabilityframework_Sv_med texter

Hälsa och säkerhet

 • Trygga och säkra arbetsplatser
 • Bättre hälsa hos alla intressenter i värdekedjan

Social integration

 • Bättre livskvalitet för anställda, kunder och samhället
 • Mångfald och jämställdhet bland anställda
 • Ökad social hållbarhet vid upphandling
 • Stärka lokalsamhällets inflytande

Material och avfall

 • Hållbara materialval
 • Cirkulära flöden
 • Resurseffektivitet och minimering av avfall

Klimat och energi

 • Minskad energianvändning och mindre usläpp av växthusgaser
 • Klimatanpassning
 • Ökad biologisk mångfald

Etik och compliance

 • Sunda affärer och ingen korruption
 • Större transparens och kontroll av leverantörskedjor
 • Hållbara inköp

Produktportfölj

 • Leverera de bästa hållbara lösningarna till samhälle
Christina_Lindback_NCC34845
Christina Lindbäck

Hållbarhetschef, NCC Group