Framtidens lärmiljöer redo för eleverna i Svärtinge

Svärtinge Skogsbacke skola och idrottshall i Norrköping står klar efter två års byggnation. När terminen startar efter årsskiftet välkomnas cirka 400 elever till nya, trygga och kreativa lärmiljöer byggda av NCC.

Nya Svärtinge skola ligger i ett naturskönt område med utsikt över sjön Glan nordväst om Norrköping. Här har NCC tillsammans med Norrevo Fastigheter AB skapat moderna, kreativa och trygga lärmiljöer för cirka 400 elever, från förskoleklass upp till årskurs sex. Uppdraget var en totalentreprenad men ändå har projektet andats partnering med en öppen dialog under hela resan.

– Direkt efter kontraktsskrivning startade det intensiva arbetet med projektering och design tillsammans med beställaren. Redan från start har det varit en öppen och ärlig dialog. Förtroende har byggts upp och ett lag har skapats för att tillsammans nå samma mål, att leverera det som köpts med korrigeringar för förbättringar i leverans, säger Therése Tolff, projektchef NCC Building.

Utöver salar för undervisning och praktiskt estetiska ämnen ingår även skolkök, matsal och fristående idrottshall i byggnationen. Utomhus finns gott om miljöer för att stimulera till aktivitet, som parkour, konstgräsplan, klättervägg och hinderbana. Projektet omfattar en total byggyta på omkring 6 600 kvadratmeter.

Fredrik Pettersson har varit platschef. Han fick nyligen ta emot Samhällsbyggarnas Clarence Morberg-pris för sitt ledarskap och förmåga att skapa laganda, något som varit en naturlig och självklar del här i skolbygget.

 – Lagarbete är nyckeln. För att leverera så måste alla hjälpa till och känna sig behövda och inkluderade. Alla projektmedlemmar har varit engagerade och hela tiden känt ett ansvar för sin egen del och helheten i projektet, säger Fredrik Pettersson, platschef NCC Building.

För att uppnå bästa möjliga resultat handlar det också om att se möjligheter till förbättringar under projektets gång. Ett exempel på förbättring är att projektet valde att byta stomme – från stål till betong.

– I anbudsskedet gick vi med stålstomme och utfackningsväggar eftersom det skiljde för mycket i pris mot prefabstomme i betong. Efter att vi fått projektet hade marknaden svängt vilket gjorde att vi fick plats med en betongstomme i kalkylen. Ett viktigt metodval för att säkerställa ett tätt hus men också antalet arbetstimmar och därmed ekonomin i projektet, säger Therése Tolff.

1200-svartinge_team-2_wide