Bygget av världens största kartongfabrik är igång

NCC har börjat bygga världens största kartongfabrik i värmländska Grums. Avancerat virtuellt byggande är en stor hjälp vid planeringen och byggandet av den utmanande konstruktionen.

– Vi ska bygga världens största och mest moderna kartongfabrik åt företaget BillerudKorsnäs. Samtidigt bygger vi om den befintliga pappersindustrin så att den anpassas till den nya fabriken, säger Fredrik Berg, projektchef på NCC Infrastructure.

Projektet omfattar nästan alla typer av teknik en byggnadsingenjör kan ställas inför. För att ha full kontroll över tidsplaneringen använder NCC den senaste tekniken inom VDC, Virtual Design and Construction.

Just nu pålas lermarken med 7 000 betong- och stålpålar. Sedan gjuts fundamenten till den nya fabriksbyggnaden med 60 000 kubikmeter betong. Samtidigt gäller det att ta hänsyn till att det befintliga pappersbruket hanterar stora mängder vatten, lut och andra processkemikalier. Det är Gruvöns pappersbruk i värmländska Grums som NCC bygger ut åt företaget BillerudKorsnäs. Den nya fabriken blir världens mest moderna produktionsanläggning för vätskekartong, förpackningskartong, food service board och vit kraftliner.

Projektet kallas Next Generation. NCC ska bland annat bygga en 400 meter lång hall med enorma betongfundament för den nya kartongmaskinen, som kostar 6 miljarder SEK och är en av de största i världen. Kostnaderna för NCC arbete uppskattas till cirka 950 MSEK.