Digitalt byggande med VDC och VR

Användningen av Virtual Design and Construction (VDC) och Virtual Reality (VR) gör NCC till en branschledande entreprenör inom digitalisering och digitalt byggande.

Varför VDC?

VDC ger alla medarbetare väsentligt bättre insikt i och förståelse för byggprojektet, vilket gör att våra kunder och samarbetspartners har en bättre utgångspunkt för att kunna fatta viktiga beslut om hur byggandsarbetet ska genomföras.

Det grundläggande för VDC är att alla projektdeltagare har tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt. Vi får då tillgång till uppdaterad information i realtid, vilket gör att vi bättre förstår vad kunden vill ha och vad vi behöver göra för att förverkliga deras önskemål.

Vad är VDC?

Samarbete (Collaboration): Hur vi arbetar tillsammans med våra samarbetspartner i projekt, till exempel genom att använda NCC Project Studio.

BIM (Building Information Modeling): Hur vi skapar och använder information med digitala verktyg, såsom visualisering av tidsplanen, samordning av arbetsinsatser, kollisionskontroll, mängdavtagning etc.

Processer (Processes): Hur vi stödjer arbetet inom våra kärnområden som projektering, produktion och leverantörsprocesser.

Mätning (Metrics): Hur vi mäter värdet av våra handlingar.

Läs mer om hur NCC arbetar med VDC

VDC - fyrkant

Vad vi gör

Med VDC minimerar vi riskerna för våra kunder och för NCC tack vare möjligheten till digital planering, simulering och granskning av byggprojektet under hela projekterings- och byggfasen. På så sätt minskas risken för fel och vi får optimala ramar för genomförandet med fokus på hållbara lösningar, kvalitet och säkerhet.

NCC använder VDC för att hantera information digitalt under hela projektets livscykel. Först simulerar, förutsäger och analyserar vi projektet och fortsätter sedan i produktionsfasen med att göra uppföljningar, dokumentera och visualisera projektets framskridande och den slutliga produkten.

När produktionen är klar levereras en digital representation av bygganden till kund för fortsatt arbete i sitt förvaltningssystem.

“Med över 160 projekt där VDC används för att hantera byggfasen är NCC ledande totalentreprenör i världen när det gäller utbredd tillämpning av VDC för att förbättra uppförandet av byggnader och infrastruktur”

- Professor Martin Fischer, Stanford University, 2014

VR i Almedalen 2016

Besökare i Almedalen upplever VR hos NCC. 

Se filmen om VDC:

mortenalsdorf
Morten Alsdorf

Head of VDC, NCC Building

p-oberg03_linkedin2
Per Öberg

Head of Digitalization & VDC, NCC Infrastructure

Viktor Davidov_NCC30438
Viktor Davidov

Digital Business Developer VDC, NCC Building