Digitalt byggande med VDC

Användningen av Virtual Design and Construction (VDC) och Virtual Reality (VR) gör NCC till en branschledande entreprenör inom digitalisering och digitalt byggande.

Varför VDC?

VDC ger alla medarbetare väsentligt bättre insikt i och förståelse för byggprojektet, vilket gör att våra kunder och samarbetspartners har en bättre utgångspunkt för att kunna fatta viktiga beslut om hur byggnadsarbetet ska genomföras.

Det grundläggande för VDC är att alla projektdeltagare har tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt. Vi får då tillgång till uppdaterad information i realtid, vilket gör att vi bättre förstår vad kunden vill ha och vad vi behöver göra för att förverkliga deras önskemål.

Vad är VDC?

Samarbete (Collaboration): Hur vi arbetar tillsammans med våra samarbetspartner i projekt, till exempel genom att använda NCC Project Studio.

BIM (Building Information Modeling): Hur vi skapar och använder information med digitala verktyg, såsom visualisering av tidsplanen, samordning av arbetsinsatser, kollisionskontroll, mängdavtagning etc.

Processer (Processes): Hur vi stödjer arbetet inom våra kärnområden som projektering, produktion och leverantörsprocesser.

Mätning (Metrics): Hur vi mäter värdet av våra handlingar.

Läs mer om hur NCC arbetar med VDC

Förklarar vad VDC är - Virtual Design and Construction Foto/illustration: NCC

“Med över 160 projekt där VDC används för att hantera byggfasen är NCC ledande totalentreprenör i världen när det gäller utbredd tillämpning av VDC för att förbättra uppförandet av byggnader och infrastruktur”

- Professor Martin Fischer, Stanford University, 2014