Bild på en medarbetare som arbetar med VDC via en iPad.

Vad är VDC?

VDC är mer än BIM

Virtual Design and Construction (VDC) är NCC:s sätt att arbeta med projekt som stöds av Building Information Modeling (BIM). VDC är ett helt nytt sätt att tänka och närma sig ett projekt och nyskapande när det gäller informationshantering och att organisera arbetskraft och deras arbetsmetoder.

VDC handlar om samarbete

Byggnadsinformationsmodeller är vår viktigaste informationskälla och utgör en gemensam plattform som blir en naturlig utgångspunkt för effektiv samverkan mellan alla parter i projektet. Våra processer ger överblick och ligger till grund för optimerad planering och genomförande av ett projekt. Användningen av NCC Project Studio säkerställer utveckling och konsensus.

VDC är till för alla

VDC är inte bara till för specialister. VDC är till för alla som arbetar i våra projekt och deltar i våra processer. Metoden ger oss möjlighet att samla in digital kunskap och information under projektets livscykel och att ständigt förbättra vårt sätt att arbeta. VDC handlar inte bara om hur vi samarbetar över olika ämnesområden, kommunicerar, planerar och fattar beslut utan också om att skapa tvärvetenskapliga insikter.