Flygfoto över Gruvöns pappersbruk i Grums, stor industri med skog åt vänster, vatten åt höger.

Gruvöns pappersbruk, Grums, Värmland

I värmländska Grums bygger NCC ut Gruvöns pappersbruk åt BillerudKorsnäs. Den nya fabriken blir världens modernaste produktionsanläggning för vätskekartong, förpackningskartong, food service board och vit kraftliner.

Världens modernaste kartongfabrik

Projektet kallas Next Generation. NCC ska bland annat bygga en 400 meter lång hall med enorma betongfundament för den nya kartongmaskinen, som kostar 6 miljarder kronor och är en av de största i världen.

NCC:s uppdrag omfattar mark-, grundläggnings- och betongarbeten för den nya produktionsanläggningen. Eftersom området har lermark behöver stora delar av området pålas.

Projektet kräver hela 60 000 kubikmeter betong och får därför en egen mobil produktionsanläggning för betong. NCC ska också bygga en ny lagerbyggnad på ca 20 000 kvadratmeter.

När den nya maskinen tas i drift ska NCC bygga om det befintliga pappersbruket. Kostnaderna för NCC arbete uppskattas till cirka 950 MSEK.

Se BillerudKorsnäs animering över Gruvöns bruk

Fredrik Berg

Projektchef, NCC Infrastructure