Flygfoto över Gruvöns pappersbruk i Grums, stor industri med skog åt vänster, vatten åt höger.

Gruvöns pappersbruk, Grums, Värmland

I värmländska Grums har NCC byggt ut Gruvöns pappersbruk åt BillerudKorsnäs. Den nya fabriken blir världens modernaste produktionsanläggning för vätskekartong, förpackningskartong, food service board och vit kraftliner.

Världens modernaste kartongfabrik

Projektet kallades Next Generation. NCC byggde en 400 meter lång hall med enorma betongfundament för den nya kartongmaskinen, som kostarde6 miljarder kronor och är en av de största i världen.

NCC:s uppdrag omfattade mark-, grundläggnings- och betongarbeten för den nya produktionsanläggningen. Eftersom området har lermark krävdes en gedigen grundläggning innan byggnationen kunde påbörjas. 

Projektet krävde hela 60 000 kubikmeter betong och fick därför en egen mobil produktionsanläggning för betong. Uppdraget omfattade också en ny lagerbyggnad på ca 20 000 kvadratmeter.

Kostnaderna för NCC arbete uppskattas till cirka 950 MSEK.

Se BillerudKorsnäs animering över Gruvöns bruk