Nyheter

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

NCC Green Asphalt på fossilfri förskola i Göteborg

Hela byggprocessen för förskolan Hoppet skulle så långt som möjligt utföras med fossilfria metoder och material. NCC fick uppdraget att asfaltera ytorna på parkeringsplatsen och andra biytor.

NCC flyttar till nya kontorslokaler i Umeå

NCC flyttar Umeåkontoret under 2024 till nya moderna kontorslokaler på Östra Station. Området är i expansiv fas som tar form och byggs tillsammans med Balticgruppen.

NCC bygger kraftledning åt Svenska kraftnät

I samverkan med Svenska kraftnät ska NCC bygga en 400 kV luftledning mellan Ingelkärr och Stenkullen för elöverföring nordost om Göteborg.