Information om risk för cementbrist

Regeringen har beslutat att Cementa får bryta kalk till och med den 31 december 2022. Beslutet har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen som uttalat att det inte är möjligt att säga hur lång tid domstolens handläggning av målet kommer att ta. Detta innebär att regeringens beslut gäller under tiden domstolen fortsätter sitt arbete.

Sedan ärendet blev aktuellt sommaren 2021 arbetar NCC kontinuerligt med olika scenarier och vi planerar för hur vi ska hantera en eventuell bristsituation. Vi ser att en god planering i respektive projekt, och en tät dialog med våra leverantörer, skapar bättre förutsättningar för att minimera möjliga produktionsstörningar. Men vi behöver också lösningar för medellång och lång sikt för att säkra tillgång till cement, och andra råvaror, som industrin behöver för att fortsätta att bygga Sverige.

Amelie Winberg

Manager, Media Relations Sweden, NCC Group