Media

Välkommen till vår mediaavdelning. Här hittar du pressmeddelanden och nyheter om våra projekt, verksamhet och anställda i Norden. Du hittar även bilder, filmer, våra social mediakanaler, NCC i korthet, mediakontakter och mycket mer.

NCC Presstjänst: 08-585 51 900
E-post: press@ncc.se

Senaste pressmeddelanden

NCC bygger 75 lägenheter åt Riksbyggen

NCC har tecknat ett avtal för att bygga 75 lägenheter i området Getberget, Skellefteå, på uppdrag av Riksbyggen. Ordervärdet uppgår till cirka 175 MSEK.

NCC bygger 179 lägenheter åt Niam i Åbo

NCC har tecknat avtal med Niam för byggnation av tre bostadshus med totalt 179 hyreslägenheter i området Herttuankulma i Åbo, Finland. Ordervärdet uppgår till cirka 240 MSEK.

NCC bygger 400 kV högspänningsledning i Göteborgsområdet

På uppdrag av Svenska kraftnät ska NCC bygga en luftledning för elöverföring på 400 kV som ska bidra till att säkra elförsörjningen i sydvästra Sverige. Projektet är en utförandeentreprenad i samverkan och ordervärdet uppgår till cirka 270 MSEK.

NCC fortsätter utvecklingen av Östra länken i Luleå

NCC och Luleå kommun fortsätter sitt samarbete med vidareutbyggnaden av Östra länken som ska säkra vattenförsörjningen i ett växande Luleå. NCC har nu fått i uppdrag att bygga Luleås största avloppspumpstation, P040 samt att utföra VA-arbeten för första och andra etappen i Östra länken. Ordervärdet uppgår till cirka 160 MSEK.

Infrastruktur- och bostadsministern besöker NCC:s arbetsplats vid Hagastadens tunnelbana

Idag tog NCC emot infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson vid tunnelbaneutbyggnaden i Hagastaden som NCC bygger på uppdrag av Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana. Ministern besökte byggprojektet och diskuterade utmaningar och möjligheter kopplat till utbyggnad och underhåll av Sveriges infrastruktur.

Nyheter

NCC klar med digital modell av Region Västmanlands nya akutsjukhus i Västerås

De senaste två åren har NCC ansvarat för projekteringen av Region Västmanlands nya akutsjukhus i Västerås i samverkan med regionen. Totalt har sex paket med bygghandlingar tagits fram. Utifrån höga krav på kvalitet och driftsäkerhet är de slutliga handlingarna nu levererade till regionen.

Sporthall med unikt golv och höga klimatambitioner växer fram i Hyllie

På uppdrag av Malmö Stadsfastigheter bygger NCC en ny multisporthall i Hyllie i södra Malmö. Idrottshallen är på plan två och byggs med dubbla avvibrerande och ljuddämpande golv. Projektet har höga klimatmål och räknar med att reducera klimatpåverkan under byggtiden med ungefär en tredjedel mot jämförbara projekt.

NCC tecknar hyresavtal med Siemens i MIMO, Mölndal

NCC har tecknat avtal med Siemens om drygt 2 000 kvadratmeter kontorsyta i MIMO. Här får de ett kontor med fokus på välmående och en inspirerande miljö för medarbetarna. MIMO ligger mitt i Mölndals innerstad som erbjuder småskaliga butiker, en modern galleria och kommunikationer lätt tillgängliga utanför dörren.

NCC förverkligar stort byggprojekt i lilla Bjurholm

Idag togs det första ceremoniella spadtaget för projekt Diamanten i Bjurholms Kommun. NCC har fått uppdraget att bygga nytt vårdboende, förskola, hemtjänstlokaler, storkök och skolmatsal för cirka 200 miljoner kronor i Sveriges näst minsta kommun med sina drygt 2 300 invånare.

NCC inleder samarbete om skola i Ängelholm

NCC har inlett ett samarbete med Ängelholmslokaler om nybyggnation av en grundskola för 550 elever, tillagningskök samt idrottshall. Projektet är en totalentreprenad i partnering. I ett första steg ska parterna tillsammans projektera och planera projektet. Därefter övergår projektet i byggfas.

NCC Presstjänst

+46-8-585 51 900 Skicka mail