Valparaiso – Butiker och kontor i Stockholms nya stadsdel Norra Djurgårdsstaden

Valparaiso blir ett centrum för handel, kulturevenemang och arbete i Stockholms nya stadsdel Norra Djurgårdsstaden. Här finns rätt läge för en ny sorts storstadshandel. Ett kontor här stärker ditt varumärke och ger medarbetarna en fantastisk arbetsmiljö.

I ett strategiskt läge utvecklar vi Valparaiso – ett multifunktionellt nav för handel och arbetsplatser i ny stadsbebyggelse. Med sitt speciella läge ska platsen bli länken mellan Gärdet, Hjorthagen, södra Värtan och Ropsten.

 • Optimalt läge i nya miljöprofilerade Norra Djurgårdsstaden
 • Moderna handels- och kontorslokaler som anpassats efter dagens behov och krav

Bekvämt läge som ligger i framkant

Kärnan i området Valparaiso blir en betydande handelsplats, samt ett antal fastigheter med kontorsarbetsplatser som tillsammans utgör cirka 60 000 – 80 000 kvadratmeter, dessutom byggs ett stort antal bostäder.

Alla byggnader minimerar energianvändningen vilket leder till låga energikostnader för både affärsidkare och boende.

Valparaiso ligger precis där dalgången mellan Gärdet och Hjorthagsberget öppnar upp mot vattnet, i getingmidjan på det nya stadsområdet. Området ligger centralt och kommer att utgöra en länk mellan områdena norr- och söderut. Det är en av Valparaisos viktiga funktioner – att skapa nya kopplingar till Hjorthagen och Gärdet som i dag är åtskilda genom nivåskillnader, motorleder och spår.

Butiker och kontor i hjärtat av Norra Djurgårdsstaden

En självklar destination för shopping, mat och umgänge, mitt i den nya stadsdelen och samtidigt ett stenkast från vackra naturområden. I Valparaiso utvecklar vi framtidens handelsplats. I området finns även utrymme för moderna kontor som ger dig den arbetsmiljö dina medarbetare behöver.

Företag som speglar sin kultur och sina värderingar i sina lokaler stärker varumärket och skapar stolthet hos medarbetarna. I Valparaiso får du möjlighet att göra just det. Samtidigt vill vi att du och dina kollegor ska må bra på jobbet. Därför optimerar vi byggnaden utifrån en rad aspekter så som ljus, ljudmiljö och luftkvalitet. Sunda inomhusmiljöer sänker sjukfrånvaron och tillsammans med olycksfallsförebyggande arbete utgör hälsofrämjande arbetsplatser grunden till ett hållbart arbetsliv.

Natursköna omgivningar med storstadspuls

I Norra Djurgårdsstaden med Hjorthagen, Värtahamnen, Frihamnen och Loudden i centrum, är kanske ett av de mest spännande projekten någonsin i Stockholm. Ett unikt område, stort som halva Södermalm, börjar ta form just i skärningspunkten mellan Östersjöns vatten, Nationalstadsparken och Stockholms innerstad.

Här växer en levande stadsdel fram med cirka 10 000 bostäder och cirka 30 000 nya arbetsplatser. Läget är idealiskt med närhet till storstadens puls och utbudet av kultur och nöjen. Moderniteten och den starka miljöprofilen bidrar också till områdets attraktionskraft. Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms miljöprofilerade utvecklingsområden.

Handelsplatsen, kontoren och bostäderna kräver utvecklade publika stadsrum och tillsammans med hamnen och den nya färjeterminalen ger detta liv och rörelse större delen av dygnet. Alla delar av handelsplatsen nås från gatumiljön och binds även samman av ett kundvarv under den lyfta marknivån. Kunden kan enkelt röra sig mellan de olika delarna. Längs gatorna finns entréer, skyltfönster och serveringar.

Under mark finns parkeringsgarage och logistikytor. Ett önskvärt inslag i mixen och stadsbilden, är olika lokaler och ytor för kulturell verksamhet. Det kan till exempel handla om biograf, utställnings- och evenemangslokaler eller scenrum. Anläggningar för idrott, gym eller friskvårdslokaler är tänkbara komplement.

Nära till city, Lidingö och gärdet

I Valparaiso överlagras olika trafikslag. Platsen får bra kommunikationer med bland annat en ny spårvagnsstation, tunnelbanestationen Gärdet i närheten, ett väl integrerat cykelbanenät samt naturlig koppling till norra länken. Dessutom kommer många att resa från den nya färjeterminalen i den nya, moderna hamnen som byggs i området. I dag finns ett flertal busslinjer och tunnelbana från Ropsten.

 • Ny spårvagnsstation
 • Nära Gärdets och Ropstens t-banestationer
 • Väl utbyggt cykelnät
 • Ny färjeterminal
 • Flera busslinjer
 • Promenad och cykelstråk

Miljö

Miljömässig- och ekonomisk hållbarhet

Visionen för Valparaiso är ett miljöprofilerat utbud där man ska kunna säkerställa en hyresgästmix som erbjuder hållbara produkter. Den gröna närvaron ska öka i den urbana miljön och samtidigt ha en funktion. Byggnadsproduktionen ska ske med material som åldras hållbart och byggnadens energi ska tas till vara på bästa sätt.

Tillsammans med infrastrukturbolag, kretsloppsbolag och energibolag finns bra förutsättningar för att skapa visionen som finns för hela området.

Låg energianvändning – ett gemensamt mål

Hela stadsdelen är ett miljöprofilområde. Staden har ett nära samarbete med Kungliga Tekniska högskolan och med Clinton Climate Initiative inom ramen för det globala miljöprogrammet Climate Positive Development Program (Climate+) där Norra Djurgårdsstaden ingår som ett av 18 stadsutvecklingsprojekt i världen, varav ett av tre i Europa. Programmet går ut på hållbar tillväxt av städer, med fokus på hållbar och effektiv generering, överföring och distribution av elkraft. Det är en del av en större satsning för att minska utsläppen i Stockholm med två tredjedelar till 2020.

De övergripande målen är en klimatanpassad och fossilbränslefri stadsdel 2030, där koldioxidutsläppen understiger 1,5 ton per person och år till 2020.

Catarina Selin Foto/illustration: Erik Mårtensson
Catarina Selin

Kundansvarig uthyrning, NCC Property Development

Fakta
 • Ort: Stockholm
 • Projekttyp: Kontor, Handel
 • Projektfas: Kommande

Anmäl intresse

Läs mer om vår integritetspolicy