Valparaiso –Stockholms nya stadsdel i Norra Djurgårdsstaden

Ett kontor i strategiskt belägna Valparaiso stärker ditt varumärke och ger medarbetarna tillgång till en fantastisk arbetsmiljö.

Området

I det strategiska läget Valparaiso kommer ett antal nya kontorsfastigheter att byggas i kombination med ett stort antal nya bostäder. Valparaiso ligger precis där dalgången mellan Gärdet och Hjorthagsberget öppnar upp mot vattnet, i getingmidjan på det nya stadsområdet. Området ligger centralt och kommer att utgöra en länk mellan områdena norr- och söderut. Det är en av Valparaisos viktiga funktioner – att skapa nya kopplingar till Hjorthagen och Gärdet som i dag är åtskilda genom nivåskillnader, motorleder och spår. Planeringen befinner sig i ett tidigt skede, byggstart i Valparaiso beräknas ske som tidigast 2022.

Er nya arbetsplats

I Valparaiso finns fina möjligheter att skapa en arbetsplats som stärker företagets varumärke och som ger medarbetarna möjlighet att vistas i en fantastisk miljö. De kommande kontorsfastigheterna kommer att optimeras utifrån en rad aspekter så som ljus, ljudmiljö och luftkvalitet. Sunda inomhusmiljöer sänker sjukfrånvaron och tillsammans med olycksfallsförebyggande arbete utgör hälsofrämjande arbetsplatser grunden till ett hållbart arbetsliv.

Visionen för Valparaiso är ett miljöprofilerat utbud där man ska kunna säkerställa en hyresgästmix som erbjuder hållbara produkter. Den gröna närvaron ska öka i den urbana miljön och samtidigt ha en funktion. Byggnadsproduktionen ska ske med material som åldras hållbart och byggnadens energi ska tas till vara på bästa sätt.

Natursköna omgivningar med storstadspuls

I Norra Djurgårdsstaden med Hjorthagen, Värtahamnen, Frihamnen och Loudden i centrum, är kanske ett av de mest spännande projekten någonsin i Stockholm. Ett unikt område, stort som halva Södermalm, börjar ta form just i skärningspunkten mellan Östersjöns vatten, Nationalstadsparken och Stockholms innerstad.
Här växer en levande stadsdel fram med cirka 10 000 bostäder och cirka 30 000 nya arbetsplatser. Läget är idealiskt med närhet till storstadens puls och utbudet av kultur och nöjen. Moderniteten och den starka miljöprofilen bidrar också till områdets attraktionskraft. Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms miljöprofilerade utvecklingsområden.

Kommunikationer

I Valparaiso överlagras olika trafikslag. Platsen får bra kommunikationer med bland annat en ny spårvagnsstation, tunnelbanestationen Gärdet i närheten, ett väl integrerat cykelbanenät samt naturlig koppling till norra länken. Dessutom kommer många att resa från den nya färjeterminalen i den nya, moderna hamnen som byggs i området. I dag finns ett flertal busslinjer och tunnelbana från Ropsten.

  • Ny spårvagnsstation
  • Nära Gärdets och Ropstens t-banestationer
  • Väl utbyggt cykelnät
  • Ny färjeterminal
  • Flera busslinjer
  • Promenad och cykelstråk
Fakta
  • Ort: Stockholm
  • Projekttyp: Kontor, Handel
  • Projektfas: Kommande

Anmäl intresse

Läs mer om vår integritetspolicy