Frihamnen - inspirerande pionjäranda i ny, central stadsdel

Då: historisk omlastningsplats för bananbåtar. Nu: en ny, vattennära stadsdel med pionjärkänsla i centrala Göteborg. Med ena foten i historien och den andra i framtiden skapas en levande miljö med handel, bostäder och flexibla kontor – en mix som präglar vår planerade fastighet.

Centrala Göteborg utvidgas. Staden har en tydlig ambition att förbinda de två älvstränderna med varandra och vidare mot Kvillebäcken, Lindholmen och Backaplan. Så småningom kommer cirka 15 000 personer att flytta in i området och nästan lika många får sina arbetsplatser här. Visionen är ett hållbart, levande stadsrum där människor både ska kunna bo, arbeta och spendera sin fritid. När Göteborg fyller 400 år 2021 ska den första etappen av den vattennära stadsdelen vara klar.

“I planarbetet med Frihamnen har Göteborgs stad utvecklat ett nytänkande arbetssätt för att bjuda in medborgarna, företagen och de kommunala förvaltningarna att samarbeta kring utvecklingen av en mer socialt och ekologiskt hållbar stad. Ett inspirerande föredöme.”

- Juryns motivering till Frihamnen som vinnare av planpriset

En av målsättningarna med vår planerade fastighet är att den ska användas dygnets alla timmar. Det tar sig i uttryck genom att det skapas liv och rörelse i markplanet via handel och service. Läget är bästa tänkbara. I mitten av byggnaden utformas moderna, flexibla kontor och allra högst upp byggs nya bostäder.

Många verksamheter inom kreativa näringar samt teknik och utveckling har redan hittat till Frihamnen. Lindholmensplan med Chalmers och sina innovativa teknikkonsultbolag ligger alldeles i närheten.

Småskalig innerstad med härlig hamnkänsla

Frihamnen blir en tät men ändå småskalig innerstad med utrymme för variation och mångfald. Förutom det stora utbudet av olika boendeformer och verksamheter, planeras en härlig park vid vattnet som inbjuder till sol och bad sommartid. Gestaltningen tar vara på hamnens historia genom att bevara pirernas utformning. En del av de äldre kajskjulen kommer att bevaras för eftervärlden och kanske något av de fina gamla magasinen.

Vattnet och kajerna kommer att tillgängliggöras i så stor utsträckning som möjligt. Bebyggelsen på land kommer att kompletteras med husbåtar – kanske till och med hus på flottar. Du som är båtintresserad kan se fram emot en småbåtshamn längs den trevliga kajpromenaden.

“NCC AB visar i sin ansökan på stor förståelse för uppgiften att utveckla en tät och blandad stad. De har lång erfarenhet av stadsutveckling och multibyggande. Bolaget kommer på ett positivt sätt att kunna bidra i processen att utveckla platsen och arbetet med planen.”

- Juryns motivering för NCC vid markanvisningen

Goda kommunikationer i alla riktningar

Västlänken, spårvagnens citylinje och Älvsnabben...Flyttar du hit blir du, dina kollegor och kunder bortskämda med fantastiska kommunikationer. E20 och E45 finns alldeles intill liksom den nya bron som du cyklar över på bara 10 minuter.

Utformat efter verksamhetens behov samt miljöcertifierat

Främsta fördelen med att flytta in i ett helt nytt kontor är bland annat att du får vara med och påverka lokalerna på ett tidigt stadium genom vårt koncept Future Office by NCC. Future Office bygger på kontinuerlig omvärldsbevakning och uppdatering inom den senaste forskningen inom arbetsmiljöfältet. Det är utifrån den grunden vi hjälper er att skräddarsy lokaler som är anpassade efter just er verksamhet.

Ytterligare en fördel med våra nyproducerade lokaler är de låga driftskostnaderna och miljöcertifieringen. Fastigheten är certifierad enligt BREEAM som tar ett helhetsgrepp kring byggnaden och den närliggande omgivningen. Det är ett objektivt bevis på att den håller hög kvalitet och verkligen lever upp till högt ställda miljömål. En flytt hit är inte bara ett positivt ställningstagande för hållbarhetsfrågor; lokalerna stärker dessutom ditt företags varumärke.

Se filmen om Älvstaden, Göteborg

Nyhetsbrev från NCC

Fyll i din e-postadress nedan och välj de nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Välj nyhetsbrev

Fakta
  • Ort: Göteborg
  • Projekttyp: Kontor, Handel
  • Projektfas: Uthyrning pågår
  • Kontor: 20000 m²
  • Inflyttningsdatum: 2019-12
  • Certifikat: BREEAM