Bild på två NCC-medarbetare som står i en hiss.

Arbetsmiljö

På denna sida hittar du mer information om vad som gäller kring arbetsmiljö på en NCC arbetsplats.

Du kan bland annat ta del av våra ordnings- och skyddsregler samt läsa mer om vårt arbetsmiljöarbete inom NCC.

Välkommen till en säker arbetsplats

Se vår film gällande de skyddsregler som gäller på arbetsplatsen.