Arbetsmiljö

På denna sida hittar du mer information om vad som gäller kring arbetsmiljö på en NCC arbetsplats.

Du kan bland annat ta del av våra ordnings- och skyddsregler samt läsa mer om vårt arbetsmiljöarbete inom NCC.

Välkommen till en säker arbetsplats

Se vår film gällande de skyddsregler som gäller på arbetsplatsen. 

Frågor om arbetsmiljö

Frågor om inköp

Frågor om miljö