Arbetsmiljö

På denna sida hittar du mer information om vad som gäller kring arbetsmiljö på en NCC arbetsplats.

Du kan bland annat ta del av våra ordnings- och skyddsregler samt läsa mer om vårt arbetsmiljöarbete inom NCC.

Välkommen till en säker arbetsplats

Se vår film gällande de skyddsregler som gäller på arbetsplatsen. 

NCC Ordnings- och skyddsregler

Här kan du ladda ner de regler som gäller på en NCC arbetsplats. Observera att platsspecifika regler kan tillkomma. 

Arbetsmiljörkrav på underentreprenörer

Förtydligade regler vad som gäller för dig som underentreprenör på en NCC arbetsplats. Dessa regler gäller tillsammans med NCC Ordnings- och skyddsregler.

Rapportering av olyckor samt tillbud och observationer

För att kunna förbättra och skapa säkrare arbetsplatser kontinuerligt är det viktigt att du rapporterar eventuella olyckor samt tillbud och observationer till NCCs platsledning.Detta görs enklast genom att ladda ned NCC:s version av Synergi-appen. Synergi är NCC-koncernens system för arbetsmiljörapportering.

NCC riktlinjer för stegar och bockar

För att höja säkerheten på våra arbetsplatser råder specifika riktlinjer vid arbete från stege. I första hand ska andra hjälpmedel såsom liftar och ställningar användas.

NCCs Time Out-koncept

Inom hela NCC arbetar vi för en stark säkerhetskultur, där alla på arbetsplatsen har ett ansvar att reagera och agera om man upptäcker en riskfyllt situation eller beteende.

Frågor om arbetsmiljö

Frågor om inköp

Frågor om miljö