Daglig säkerhetsgenomgång

På NCC:s produktionsarbetsplatser ska alla göra en daglig säkerhetsgenomgång innan arbetet påbörjas. Syftet är att stanna upp och sätta rätt säkerhetsfokus genom att kort diskutera vad man ska göra idag, gå igenom aktuella risker och aktiviteter och hur man agerar säkert. En arbetsplats kan ha flera arbetslag och varje team ska göra sin dagliga säkerhetsgenomgång.

Daglig säkerhetsgenomgång används inom andra verksamheter, t ex inom industrin och har haft en positiv inverkan på arbetsmiljöarbetet. Det är ett bra sätt att hålla hälsa och säkerhet i framkant och göra alla medvetna om aktuella risker.

Hur en daglig säkerhetsgenomgång görs

  1. Vilka aktiviteter ska vi göra idag?
    Samla ditt arbetslag i två minuter för en daglig säkerhetsgenomgång.

  2. Vilka risker innebär våra aktiviteter?
    Reflektera kring och diskutera dagens aktiviteter

  3. Är vi förberedda så att vi kan arbeta säkert?
    Har vi hanterat riskerna och förberett oss på lämpligt sätt?

Ta hand om varandra

Om en ny, oväntad situation uppstår, ta Time Out och gör det som krävs för att fortsätta arbetet på ett säkert sätt. Ta hand om varandra och skapa en vana som kan rädda liv

Dokumentation från dagliga säkerhetsgenomgången behövs inte. Om riskbedömning eller arbetsberedning behöver uppdateras ska detta göras före arbetet påbörjas.

Platsledningen är ansvarig för att uppmuntra alla att göra sin dagliga säkerhetsgenomgång. En poster om daglig säkerhetsgenomgång att sätta upp finns under relaterade dokument