Läkemedelsrening

Kommunala reningsverk är i regel inte byggda för att rena avloppsvattnet från läkemedelsrester. Med aktivt kol kan man rena avloppsvattnet från medicinrester på ett enkelt och robust sätt. Aktivt kol används redan idag för rening av dricksvatten, så tekniken är beprövad och välkänd.

Problemet med läkemedelsutsläpp har aktualiserats på senare år. Läkemedelssubstanser är mycket svåra att bryta ner och kan påverka exempelvis fiskars fortplantningsförmåga och beteende. När olika läkemedel blandas kan det dessutom uppstå oväntade och okända cocktail-effekter. 

NCC använder sig av en teknik med aktivt kol. Vattnet renas från läkemedelsrester genom ett filter med granulat av aktivt kol som absorberar substanserna. Tekniken kan användas oavsett storlek på avloppsverket och är skalbar och enkel att anpassa till olika avloppsverk - en enkel tillbyggnad är allt som krävs för omedelbart resultat. 

Filter med aktivt kol är en ny tillämpning av beprövad teknik, i dricksvattenframställning används aktivt kol i stor skala. Tekniken är enkel, robust och beprövad.