Om fastighetsutveckling

Arbetet med fastighetsutveckling omfattar hela värdekedjan, från projektidé och analys till markförvärv, konceptutveckling, produktion, uthyrning och slutligen försäljning. Affärsidén är att förädla byggbar mark till nya hållbara arbetsmiljöer där byggnaden anpassas till såväl kundens önskemål och behov som områdets unika förutsättningar.

NCC utvecklar främst kontors- och logistikfastigheter i storstadsregioner i Norden. Handelsfastigheter utvecklas främst i det fall det finns en samarbetspartner eller kontorsprojekt som inkluderar handelslokaler. Ökad geografisk närvaro i flera medelstora städer i Norden har också bidragit till att utvecklingsaffären breddat segmenten och också omfattar utveckling av fastigheter inom den publika sektorn.

Bild av värdekedjan