Så här kan Future Office hjälpa dig att skapa bättre affärer

Future Office förbättrar våra kunders affärsresultat genom att i ett nära samarbete utveckla arbetsmiljöer som får både människor, varumärke och lönsamhet att växa. Så här tänker vi:

Få verksamheter att växa

Valet av kontor kan vara en drivkraft för tillväxt.

Vi har kunskap­en och verktygen att skapa kontor som lockar framtidens talanger, inspirerar till bättre samarbeten, spegla visioner och skapa flexibilitet i en föränderlig värld.

Vi är inte nöjda förrän de arbetsmiljöer vi skapat hjälper våra kunder nå sina affärsmål.

Nöjdare medarbetare

Den som vill locka sig framtidens talanger och ha medarbetare som tycker om att komma till jobbet behöver ett kontor som svarar mot deras behov.

Vi utvecklar arbetsplatser med ambitionen att bidra till fler idéer, högre produktivitet och nöjdare medarbetare. En miljö som gör att människor växer och där ohälsa motverkas.

En mer hållbar framtid

Det finns ett tydligt samband mellan framgångsrikt företagande och ansvarstagande för sociala frågor och miljön.

Vi använder oss av kvalitetssäkring och tredjepartscertifiering för att utveckla arbetsplatser som har ett långsiktigt värde för både hyresgäster och samhället.

Starkare varumärke

Det geografiska läget, arkitekturen och inomhusmiljön. Alla är kraftfulla verktyg för att låta kontoret levande­göra ett företags värderingar, syn på hållbarhet och företag­skultur. Rätt kontor skickar rätt signaler och bidrar till bättre affärer.

Lotta Kallberg Walldén

Sälj & Marknadschef Väst/Syd, NCC Property Development