Vattenkraftverk

NCC har styrkan och kompetensen att vara totalleverantör vid vattenkraftentreprenader.

Vattenkraften står idag inför en nödvändig upprustning med effekt- och dammsäkerhetshöjande åtgärder. Många av våra dammar och vattenkraftverk är gamla och behöver moderniseras för att ta tillvara energin på ett effektivare och säkrare sätt.

Ola_Daleke_NCC49412
Ola Daleke

Chef Tung Industri, NCC Infrastructure

Daniel Sedin

Specialist Skog & Energi , NCC Infrastructure