NCC Recycling - hållbar återvinning av bygg- och anläggningsmaterial

Nu tar vi ytterligare ett steg mot visionen ”Att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna". Tanken med NCC Recycling är att lösa våra kunders avfallshantering på ett praktiskt och långsiktigt hållbart sätt.

Med återvinning sparar vi på världens energi och minskar vårt beroende av de värdefulla naturresurserna.

Välkommen till oss!
Vi hoppas att du ska trivas med oss, våra tjänster och material. Förutom att bidra till ett mer hållbart samhälle genom att återvinna byggavfall, förenklar vi tillvaron för dig. NCC Recycling är nämligen inte vilken återvinningsaktör om helst. Vi är en lösning skapad av byggbranschen – för byggbranschen. Självklart har vi alla nödvändiga tillstånd som behövs och vår egenkontroll på anläggningarna är noggrann.

Varför NCC Recycling?

  • Vi ger ditt avfall nytt liv - Att återvinna och återanvända avfall är sunt förnuft. Det är ekonomiskt och miljömässigt. Både för dig som ska göra dig av med avfall och för dig som behöver material.

  • Smart för dig som köper råvarumaterial  - Våra råvarutillgångar ska i största möjliga utsträckning användas så att vi säkrar kommande generationer. Grustäktsmaterial är till exempel på väg att bli en bristvara eftersom det är svårt att hitta områden med nytt råvarumaterial. Råvarupriserna stiger och därför är återvinningsmaterial lönsamma – både ur ekonomisk och miljömässig synvinkel.
  • Smart för dig som ska göra dig av med avfall - Det ställs stora krav på kompetens och hantering när det gäller att återvinna olika avfallstyper. Oavsett om du är en privat eller en offentlig aktör, kan du tryggt lämna in ditt avfall hos NCC Recycling. Vi ser till att materialen återvinns och återanvändas för samhällets bästa.
Martin Johansson

Area Manager