Återvunna material

Vi på NCC tar emot och återanvänder material som t.ex. schaktmassor, asfalt, betong och jord.

Det finns många fördelar med att öka andelen återvunna material till bygg och anläggning. De miljömässiga fördelarna är naturligtvis viktigast - genom att använda återvunna material förvaltar vi naturens resurser.

NCC Ballast försöker återvinna och förädla inkommande massor i största möjliga grad. Är materialet inte lämpligt för återvinning har vi kunskap och att ta hand om materialet i deponier. Vi kan även hantera förorenade massor, antingen på våra lokala anläggningar eller tillsammans med en samarbetspartner.

Kontakta din lokala säljare för mer information om våra återvunna material.