NCC Recycling - hållbar återvinning av bygg- och anläggningsmaterial

Nu tar vi ytterligare ett steg mot visionen ”Att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna". Tanken med NCC Recycling är att lösa våra kunders avfallshantering på ett praktiskt och långsiktigt hållbart sätt. Med återvinning sparar vi på världens energi och minskar vårt beroende av de värdefulla naturresurserna.

Vi hoppas att du ska trivas med oss, våra tjänster och material. Förutom att bidra till ett mer hållbart samhälle genom att återvinna byggavfall, förenklar vi tillvaron för dig. NCC Recycling är nämligen inte vilken återvinningsaktör om helst. Vi är en lösning skapad av byggbranschen – för byggbranschen. Självklart har vi alla nödvändiga tillstånd som behövs och vår egenkontroll på anläggningarna är noggrann.