NCC Microteam - specialister på potthål och mindre asfalteringsjobb

NCC Microteam utför små underhålls- och reparationsarbeten snabbt, som till exempel potthålslagning, professionellt och till fasta priser. Vårt Microteam består av en person som är specialist på små mark- och asfalteringsjobb (upp till 5 kvm). Med hjälp av specialanpassad utrustning kan NCC Microteam själv utföra många jobb utan hjälp av stora maskiner. Detta säkerställer att du får en snabb, kompetent och ekonomisk lösning på ditt problem.

I dag finns NCC Microteam i Göteborg, UmeåVäxjö, Skåne samt Blekinge/Kronoberg.

Exempel på uppdrag

 • Mindre beläggningsytor och potthålslagning
  Med vår ”portable heater” värmer vi den befintliga asfaltsytan. Därefter ruggas asfalten upp och ny asfaltmassa kan läggas ut och packas. Med den här metoden slipper vi skära i asfalten och undviker därmed en möjlig sprickbildning i skarven mellan den nya och gamla beläggningen. Metoden är billig och ger en längre livslängd och snyggare beläggning.

 • Plattytor
  Justeringar och omläggning av mindre plattytor som t.ex. åtgärda snubbelkanter eller byta ut trasiga plattor.

 • Kantsten 
  Justering och byte av olika typer av kantsten.

 • Mindre gjutasfaltjobb
  Här fyller vi i sprickor i befintliga beläggningar.

 • Betongkant/asfaltkant
  Höjdjusteringar av asfaltbeläggning mot betongytor (heatingarbete).

 • Justering av brunnar
  Justering av brunnsbetäckningar som t.ex. sänkning av brunnsbetäckning för att undvika plogskador.

 • Byte av brunnar
  Byte av trasiga brunnsbetäckningar till nya fasta eller flytande.

 • Skyltning
  Uppsättning av vägmärken inkl. fundament och stolpe, utsättning av snökäppar (PVC eller ruskor).

 • Vägmarkeringar
  Vi kan ordna alla typer av markeringar på vägar och cykelbanor. T.ex. markering för handikapparkering.