Beställning Microteam i Umeå

Våra Microteam består av en person som är specialist på små mark- och asfalteringsjobb (upp till 5 kvm). Här kan du beställa arbeten av vårt Microteam i Umeå. Du kan få hjälp med beläggningsytor/asfalt, potthålslagning, kantsten, plattytor, gjutasfalt, asfaltkant/betongkant, brunnar, vägmarkeringar och skyltning.

Fyll i formuläret

Läs mer om vår integritetspolicy

André Niskanen

Microteam Umeå, NCC Industry