Beställning Microteam i Skåne

Våra Microteam består av en person som är specialist på små mark- och asfalteringsjobb (upp till 5 kvm).

Här kan du beställa arbeten av vårt Microteam i Skåne. Du kan få hjälp med beläggningsytor/asfalt, potthålslagning, kantsten, plattytor, gjutasfalt, asfaltkant/betongkant, brunnar, vägmarkeringar och skyltning. 

Fyll i formuläret

Läs mer om vår integritetspolicy