EAF-ballast – en slitstark beläggning

EAF-ballast är en biprodukt från stålindustrin som ger asfalten unika egenskaper och bidrar till låga underhållskostnader och ökad livslängd. Det är ett väl beprövat tillvägagångssätt för att öka beläggningens slitstyrka och hållbarhet vid cirkulationsplatser, trafikljus samt ytor med hög andel tung trafik.

Ett miljöanpassat beläggningsmaterial

Vid användande av EAF-ballast bidrar vi till en ökad resurshushållning i bergtäkter samt en minskad brytning och krossning av nytt stenmaterial. EAF-ballast är en biprodukt som är prestandadeklarerad och SS-EN märkt (13043 Harmoniserad standard under Byggproduktdirektivet). Produkten är registrerad i REACH.

Minskade bullernivåer

Olika forskningsprojekt har visat att slaggbeläggningar har lägre bullernivåer än konventionella beläggningar, vilket ger en positiv effekt i en förbättrad närmiljö för boende och trafikanter. Hemligheten bakom är materialets porösa struktur.

Funktionella egenskaper

Hög stabilitet, bra slitstyrka, beständighet och friktion samt en bullerreducerande effekt är bara några av de positiva egenskaper. Dessutom har materialet basiska egenskaper som ger en förbättrad vidhäftning mellan slagg och bitumen.

Vår EAF-ballast är ett material som har mycket goda tekniska egenskaper samtidigt som det möter framtidens krav på minskad miljöbelastning
Magnus Pettersson

Vill du veta mer om produkten?

Läs mer om vår integritetspolicy

Johan Brus

Sector Manager, Sweden North, NCC Industry