Asfaltprodukter

Genom egen produktion av asfalt kan vi erbjuda innovativa lösningar som stärker kundvärdet och minskar miljöpåverkan.

Våra asfaltsprodukter:

 • NCC Viaco® - våra egenutvecklade asfaltsmassor

  NCC Viaco är samlingsnamnet på våra egenutvecklade asfaltmassor. Gemensamt för samtliga massor i Viaco-serien är att de har lång livslängd, låga underhållskostnader och lägre miljöbelastning.

 • Strongphalt® - en kombination av asfalt och betong

  Strongphalt är en beläggning som kombinerar de bästa egenskaperna från asfalt och betong - nämligen asfaltens elasticitet och fogfrihet samt betongens beständighet och bärighet.

 • Gjutasfalt läggs på en broyta. Foto: Joakim Kröger
  Tätskikt och gjutasfalt

  Gjutasfalt - en bituminös beläggning utan hålrum och utan tillkommande packningsarbete.

 • Standardmassor

  NCC erbjuder asfalt och beläggningsmetoder för alla typer av användningsområden och tillverkar asfalt i en rad olika kvaliteter och med olika egenskaper, dels standardprodukter, dels specialprodukter. Här förklarar vi begrepp, benämningar och användningsområden för några av de vanligaste asfaltmassorna.