Bild på en medarbetare och maskin som arbetar med asfalt.

Asfaltprodukter

Genom egen produktion av asfalt kan vi erbjuda innovativa lösningar som stärker kundvärdet och minskar miljöpåverkan.

Våra asfaltsprodukter:

NCC Green Asphalt - vår metod

Vi kallar det NCC Green Asphalt. Det är vårt sätt att producera asfalt med minsta möjliga inverkan på miljön.

NCC Viaco® - våra egenutvecklade asfaltsmassor

NCC Viaco är samlingsnamnet på våra egenutvecklade asfaltmassor. Gemensamt för samtliga massor i Viaco-serien är att de har lång livslängd, låga underhållskostnader och lägre miljöbelastning.

Strongphalt® - en kombination av asfalt och betong

Strongphalt är en beläggning som kombinerar de bästa egenskaperna från asfalt och betong - nämligen asfaltens elasticitet och fogfrihet samt betongens beständighet och bärighet.

EAF-ballast – en slitstark beläggning

EAF-ballast är en biprodukt från stålindustrin som ger asfalten unika egenskaper och bidrar till låga underhållskostnader och ökad livslängd.

Gjutasfalt läggs på en broyta. Foto: Joakim Kröger
Tätskikt och gjutasfalt

Gjutasfalt - en bituminös beläggning utan hålrum och utan tillkommande packningsarbete.

Daniel Tegin

Sälj- och marknadsansvarig Asfalt, mellersta Sverige, NCC Industry