Bild på en medarbetare och maskin som arbetar med asfalt.

Asfaltprodukter

Genom egen produktion av asfalt kan vi erbjuda innovativa lösningar som stärker kundvärdet och minskar miljöpåverkan.

Våra asfaltsprodukter:

grönasfalt
NCC Green Asphalt® - en asfalt med lågt klimatavtryck

Lågenergiasfalten NCC Green Asphalt, är en av många miljöanpassade produkter som NCC har utvecklat de senaste åren.

asphalt_NCC548
NCC Viaco® - våra egenutvecklade asfaltsmassor

NCC Viaco är samlingsnamnet på våra egenutvecklade asfaltmassor. Gemensamt för samtliga massor i Viaco-serien är att de har lång livslängd, låga underhållskostnader och lägre miljöbelastning.

Densiphalt_NCC6574
Strongphalt® - en kombination av asfalt och betong

Strongphalt är en beläggning som kombinerar de bästa egenskaperna från asfalt och betong - nämligen asfaltens elasticitet och fogfrihet samt betongens beständighet och bärighet.

Ovaka_Stalslagg_Q2Q2095
EAF-ballast – en slitstark beläggning

EAF-ballast är en biprodukt från stålindustrin som ger asfalten unika egenskaper och bidrar till låga underhållskostnader och ökad livslängd.